Organizatorem konkursu jest Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA – oddział Kraków.

W tym roku nadesłano 63 prace z pięciu dziedzin prawa, a tematy, wyroki do glosy wybrali wybitni prawnicy, oni też zasiadają w komisji konkursowej.

Celem konkursu przeznaczonego dla studentów wydziałów prawa jest nabycie umiejętności pisania profesjonalnych komentarzy do orzeczeń sądowych, która może im się przydać w praktyce zawodowej. „Rzeczpospolita" objęła patronat medialny nad konkursem.