Zestawienie transakcji powstało na podstawie ankiet przysłanych do redakcji przez same kancelarie. Warunkiem rozpatrywania danej transakcji przez kapitułę było jej zakończenie w 2023 r. Transakcje były ocenione w dziecięciu kategoriach: fuzje, przejęcia, Private Equity; rynki kapitałowe – transakcje na akcjach; finansowanie dłużne; restrukturyzacja; transakcje zagraniczne; nieruchomości; Venture Capital; transakcja ESG; transakcja nowe technologie i innowacje.

W skład kapituły powołanej przez redakcję „Rzeczpospolitej” wchodzą wybitni eksperci rynkowi oraz przedstawiciele banków i funduszy inwestycyjnych. Członkowie kapituły zgodnie przyznali, że w roku 2023 było znacznie mniej transakcji niż w 2022 szczególnie w kategorii nieruchomości oraz transakcji na akcjach.

Ubiegły rok to kolejny trudny zarówno pod względem sytuacji geopolitycznej, jak i makroekonomicznej, rok dla polskiego biznesu, ale mimo wszystko inwestorom udało się odnaleźć w tych warunkach i uczestniczyć w wielu ciekawych i skomplikowanych pod względem prawnym transakcjach. W 2023 r. przeprowadzono także kilka transakcji, które wymagały od polskich kancelarii wykorzystania instrumentów, które na rynkach zachodnich są stosowane od lat. W tym roku kapituła w wielu kategoriach przyznała nagrody niemal jednogłośnie.

Skład kapituły: Monika Karolak, Małgorzata Bobrowska, , Ja cek Chwedoruk, Tomasz Czechowicz, Witold Daniłowicz, Andrzej Dudek, Ryszard Hermanowski, Magdalena Izdebska, Ewa Jakubczyk-Cały, Magdalena Lewandowska– Gładka, Marcin Petrykowski, Tomasz Pietryga, Jarosław Riopka, Piotr Samojlik. Zwycięskie kancelarie poznamy 19 czerwca br.

Czytaj więcej

Takich prawników potrzebują inwestorzy. Ranking „Rzeczpospolitej” pomaga ich znaleźć