Ranking firm doradztwa podatkowego: to oni dbają o dobre prawo

Kancelarie biorą udział konsultacjach, opiniują projekty ustaw, komentują niejasne przepisy w mediach i występują w sądach. Wpływają dzięki temu na kształt regulacji podatkowych i na sposób ich stosowania przez organy i sądy.

Publikacja: 05.04.2024 04:30

Ranking firm doradztwa podatkowego: to oni dbają o dobre prawo

Foto: Adobe Stock

Jakość naszego prawa podatkowego pozostawia wiele do życzenia, czego jednym z najbardziej jaskrawych przykładów był ostatnio Polski Ład – ustawa uchwalona naprędce, bez konsultacji i wymagająca natychmiastowych nowelizacji. W takim gąszczu – często chaotycznych i niespójnych – regulacji muszą się poruszać fiskus, podatnicy i usiłujący pomóc tym ostatnim doradcy podatkowi. Dlatego tak ważne są działania nakierowane na poprawę jakości prawa, od którego często zależy być albo nie być firm działających na rynku.

Od lat w naszym rankingu wybieramy kancelarię, która w poprzednim roku była zaangażowana w tworzenie dobrego prawa podatkowego. W zgłoszeniu prosimy o podanie takich aktywności, jak udział w pracach legislacyjnych, opiniowanie projektów przepisów podatkowych, komentowanie działań podejmowanych przez Ministerstwo Finansów i organy podatkowe, a także wystąpienia w sprawach podatkowych przed sądami administracyjnymi i TSUE.

W tej kategorii zwycięzcę wybiera kapituła redakcyjna, czyli dziennikarze i redaktorzy „Rzeczpospolitej”, którzy zajmują się prawem podatkowym. W tym roku w skład kapituły weszli: Aleksandra Tarka, Agata Eichler, Przemysław Wojtasik i Julita Karaś-Gasparska.

Tomczykowski Tomczykowska oraz EY Polska nagrodzeni za zaangażowanie w tworzenie dobrego prawa podatkowego

Wybór nie był łatwy. Zgłaszający podejmowali bowiem w minionym roku bardzo wiele działań, których celem miało być uchwalenie lepszych, prostszych i bardziej przyjaznych przepisów podatkowych. W wielu przypadkach kancelariom udało się doprowadzić do uchwalenia nowelizacji przepisów, do zmian sposobu interpretowania przez organy podatkowe już obowiązujących regulacji, a także do wydania korzystnych dla podatników wyroków sądów administracyjnych. W tej kategorii postanowiliśmy nagrodzić kancelarię Tomczykowski Tomczykowska oraz EY Polska.

W działalności kancelarii Tomczykowski Tomczykowska doceniliśmy przede wszystkim zaangażowanie w prace nad powstaniem ustawy o fundacji rodzinnej. Kancelaria od ponad pięciu lat uczestniczyła w pracach nad powstawaniem nowego prawa. Jest autorem pierwszego projektu ustawy, który powstał pod auspicjami Rady Firm Rodzinnych Konfederacji Lewiatan, i dokumentów okołolegislacyjnych. Prawnicy kancelarii zgłaszali uwagi merytoryczne i propozycje zmian na wszystkich etapach prac legislacyjnych. Brali też udział w spotkaniach w ministerstwach oraz w posiedzeniach sejmowej i senackiej komisji ustawodawczej, a także niemal 250 razy występowali w mediach z komentarzami na temat ustawy o fundacji rodzinnej.

Poza tym eksperci kancelarii na bieżąco komentowali działania MF i organów podatkowych. Przygotowali także setki komentarzy dla najważniejszych mediów biznesowych i opiniotwórczych. Występowali też przed sądami, uzyskując rozstrzygnięcia korzystne dla ich klientów.

EY Polska nagrodziliśmy w szczególności za doprowadzenie do wydania przez TSUE wyroku z 5 października 2023 r. w sprawie C-146/22. Orzeczenie to nie tylko ma wpływ na setki innych spraw dotyczących stawek VAT w gastronomii, ale ma też praktyczny wymiar dla wielu sporów na tle dopuszczalności różnicowania opodatkowania VAT dla podobnych wyrobów lub usług. W świetle wyroku TSUE technika uzależniająca opodatkowanie VAT od takich czynników, jak klasyfikacja PKD prowadzonej działalności, nie może w sposób uprawniony różnicować stawek VAT na podobne produkty z wyjątkiem sytuacji, gdy faktycznie produkty te zaspokajają różne potrzeby odbiorców. Wyrok stanowi podstawę do obrony podatników dyskryminowanych przez wyższe opodatkowanie oferowanych przez nich produktów lub usług, które w innych okolicznościach mogą być oferowane z niższą stawką VAT. Trybunał sformułował w wyroku kilka istotnych kryteriów, które mogą pomóc podatnikom w ocenie zasadności roszczeń oraz wesprzeć ich w przygotowaniu się do dochodzenia swoich praw.

MDDP i  Crido Taxand wyróżnieni za zaangażowanie w tworzenie dobrego prawa podatkowego

Przyznaliśmy także dwa wyróżnienia. Dla MDDP za branie udziału w wielu projektach i pracach legislacyjnych na poziomie nie tylko krajowym, ale i europejskim, takich jak: udział jako jedyny przedstawiciel Polski w VAT Expert Group działającej przy Komisji Europejskiej, konsultacje publiczne pakietu VAT in the Digital Age prowadzone przez Komisję Europejską, konsultacje UE w zakresie wytycznych dotyczących wywozu elementów związanych z inwigilacją cybernetyczną na podstawie art. 5 rozporządzenia (UE) nr 2021/821 (Guidelines on the export of cyber-surveillance items under Article 5 of Regulation (EU) No. 2021/821). Eksperci z MDDP opiniowali i konsultowali też m.in. projekty dot. KSeF, systemu kaucyjnego, zmian w ordynacji podatkowej, składu VAT czy porozumień inwestycyjnych.

Czytaj więcej

Najwięksi i najlepsi znawcy podatków w Polsce. Znamy wyniki rankingu "Rzeczpospolitej"

Jakość naszego prawa podatkowego pozostawia wiele do życzenia, czego jednym z najbardziej jaskrawych przykładów był ostatnio Polski Ład – ustawa uchwalona naprędce, bez konsultacji i wymagająca natychmiastowych nowelizacji. W takim gąszczu – często chaotycznych i niespójnych – regulacji muszą się poruszać fiskus, podatnicy i usiłujący pomóc tym ostatnim doradcy podatkowi. Dlatego tak ważne są działania nakierowane na poprawę jakości prawa, od którego często zależy być albo nie być firm działających na rynku.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo dla Ciebie
Prof. Andrzej Kidyba: decyzja o odsunięciu mnie od zajęć jest skandaliczna
Aplikacje i egzaminy
Nowa KRS nie zostawia suchej nitki na kandydacie Bodnara na dyrektora KSSiP
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Prawo w Firmie
Ta ustawa ma chronić przed hakerami ze Wschodu. Firmy i samorządy protestują
Prawo karne
Prokuratura umarza postępowanie w sprawie Lisa. Posłanka: Nieprawdopodobne uzasadnienie
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy