SN: O pełnomocniku z urzędu decyduje głównie sąd, nie rada adwokacka

Rada adwokacka nie może zwolnić pełnomocnika z urzędu z prowadzenia sprawy.

Publikacja: 04.10.2023 11:42

SN: O pełnomocniku z urzędu decyduje głównie sąd, nie rada adwokacka

Foto: Adobe Stock

Decyzja o zwolnieniu pełnomocnika z urzędu z tej roli należy do sądu, który następnie zwraca się do właściwej rady adwokackiej lub radcowskiej o wyznaczenie nowego pełnomocnik.- to sedno wtorkowej uchwały trzech sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.

O rozstrzygnięcie tej kwestii zwrócił się do Sądu Najwyższego, Sąd Rejonowy we Włocławku, przed którym toczyło się postępowanie o zniesienie współwłasności nieruchomości, w którym wnioskodawcy mieli pełnomocniczkę z urzędu. Po ponad dwóch latach ich reprezentowania wystąpiła ona do sądu o zwolnienie jej z tego obowiązku wskazując, że nie jest już możliwa konstruktywna współpraca z tymi klientami, poza tym zamierza przejść na emeryturę, a nie widzi możliwości sfinalizowania sprawy przed zakończeniem pracy adwokackiej. Wystąpiła jednocześnie o przyznanie jej wynagrodzenia z urzędu za udzieloną już pomoc prawną (2400 zł plus VAT). Sąd nie uwzględnił wniosku o zwolnienie jej z funkcji pełnomocnika. Trzy miesiące później wpłynęła informacja Okręgowej Rady Adwokackiej, że wyznaczyła innego pełnomocnika, i sąd kontynuował sprawę z jego udziałem. Nie uwzględniono jednak wniosku o przyznanie kosztów dotychczasowej pomocy prawnej, wskazując, że zmiana pełnomocnika nie nastąpiła na podstawie decyzji procesowej sądu w trybie art. 118 § 3 kpc., lecz decyzji ORA z inicjatywy pełnomocniczki.

Czytaj więcej

Stawki za pomoc z urzędu nie tylko do podwyższenia, ale i regularnej waloryzacji

Artykuł 118 § 3 k.p.c. stanowi, że z ważnych przyczyn adwokat lub radca może wnosić o zwolnienie od obowiązku zastępowania strony w procesie, a sąd, zwalniając go z tej roli i zwraca się do właściwej rady adwokackiej lub radców prawnych o wyznaczenie innego pełnomocnika.

Adwokatka złożyła zażalenie a rozpatrując je Sąd Rejonowy we Włocławku (jako sąd II Instancji) w osobie sędziego Rafała Romatowskiego postanowił zwrócić się z tą kwestią z pytaniem prawnym do SN wskazując na rozbieżności orzecznictwa  i problem rozliczenia wynagrodzenia za pomoc prawna dwóch kolejnych prawników, które nie może być płatane dwukrotnie, wreszcie fakt, że sad odmówił zwolnienie pierwszej pełnomocniczki.

Sąd Najwyższy: sędziowie Dariusz Dończyk. Marata Romańska i Roman Trzaskowski podjął uchwałę,że właściwa okręgowa rada adwokacka, do której adwokat ustanowiony przez sąd, skierował wniosek o zwolnienie z obowiązku zastępowania strony w postępowaniu, nie może skutecznie zwolnić go z tego obowiązku.
Uchwała nie zostawia raczej wątpliwości, a uzasadnienie pisemne będzie dostępne  za około miesiąc.

Sygnatura akt: III CZP 15/23

Decyzja o zwolnieniu pełnomocnika z urzędu z tej roli należy do sądu, który następnie zwraca się do właściwej rady adwokackiej lub radcowskiej o wyznaczenie nowego pełnomocnik.- to sedno wtorkowej uchwały trzech sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.

O rozstrzygnięcie tej kwestii zwrócił się do Sądu Najwyższego, Sąd Rejonowy we Włocławku, przed którym toczyło się postępowanie o zniesienie współwłasności nieruchomości, w którym wnioskodawcy mieli pełnomocniczkę z urzędu. Po ponad dwóch latach ich reprezentowania wystąpiła ona do sądu o zwolnienie jej z tego obowiązku wskazując, że nie jest już możliwa konstruktywna współpraca z tymi klientami, poza tym zamierza przejść na emeryturę, a nie widzi możliwości sfinalizowania sprawy przed zakończeniem pracy adwokackiej. Wystąpiła jednocześnie o przyznanie jej wynagrodzenia z urzędu za udzieloną już pomoc prawną (2400 zł plus VAT). Sąd nie uwzględnił wniosku o zwolnienie jej z funkcji pełnomocnika. Trzy miesiące później wpłynęła informacja Okręgowej Rady Adwokackiej, że wyznaczyła innego pełnomocnika, i sąd kontynuował sprawę z jego udziałem. Nie uwzględniono jednak wniosku o przyznanie kosztów dotychczasowej pomocy prawnej, wskazując, że zmiana pełnomocnika nie nastąpiła na podstawie decyzji procesowej sądu w trybie art. 118 § 3 kpc., lecz decyzji ORA z inicjatywy pełnomocniczki.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości