Zapewnił o tym podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej prezes rady Przemysław Rosati. Odniósł się tym samym do niedawnej decyzji Komisji Europejskiej, która wszczęła przeciwko Polsce (oraz Malcie i Słowenii) postępowanie z powodu sprzecznego z dyrektywą usługową całkowitego zakazu reklamy działalności przedstawicieli zawodów prawniczych. „Ograniczenia dotyczące reklamy usług prawnych utrudniają rozwój biznesu i pozyskiwanie klientów” – uzasadniła KE.

Zdaniem Rosatiego przyjęcie procedowanych w tej chwili w palestrze zmian w kodeksie etycznym, które obejmują kwestie reklamy i informacji handlowej, sprawi, że zniknie przedmiot postępowania antynaruszeniowego. Sprawozdanie z dotychczasowych działań w tej materii adwokatura zamierza przesłać do Komisji Europejskiej.

Czytaj więcej

Mec. Stęchły o nowym kodeksie etyki adwokatów: Spróbujemy znaleźć kompromis