Ranking wydziałów prawa 2022: Zmiana na podium

W tym roku pierwsze miejsce wśród uczelni publicznych zajmuje Uniwersytet Jagielloński, który otrzymał 26,4 pkt, na drugiej pozycji znajduje się Uniwersytet Warszawski, który ma o 0,8 pkt mniej. Trzecie miejsce należy do Uniwersytetu Wrocławskiego z 21,7 pkt.

Publikacja: 28.06.2022 18:55

Logo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Auli Collegium Novum UJ w Krakowie

Logo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Auli Collegium Novum UJ w Krakowie

Foto: PAP/Łukasz Gągulski

Pierwsza trójka uczelni niepublicznych nie zmieniła lidera. Pozycja pierwsza przypadła Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie – 19,4 pkt. Drugą lokatę zajmuje Uczelnia Łazarskiego w Warszawie – 19,4 pkt, a na trzecim miejscu uklasyfikowała się Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie – awans z czwartej.

Ranking wydziałów prawa 2022 - uczelnie publiczne

Ranking wydziałów prawa 2022 - uczelnie publiczne

Rzeczpospolita

Ranking wydziałów prawa 2022 - uczelnie niepubliczne

Ranking wydziałów prawa 2022 - uczelnie niepubliczne

Rzeczpospolita

W 2021 r. do egzaminów przystąpili absolwenci 56 uczelni: 23 uczelni publicznych, 25 uczelni niepublicznych oraz 8  uczelni zagranicznych. Średnia zdawalność egzaminów absolwentów prawa na uczelniach prywatnych wyniosła 39,2 proc., a na uczelniach państwowych 63,8 proc.

Do egzaminów wstępnych w 2021 r. przystąpiło 2729 absolwentów rocznika 2021 z 45 polskich uczelni 1837 z nich uzyskało wynik pozytywny, średnia zdawalność wyniosła 67,3 proc.

Jak wynika z analizowanych danych, obecnie na kierunku prawa studiuje ponad 38 tys. osób (studia jednolite magisterskie), z czego ponad 23 proc. na uczelniach niepublicznych. Znacznie trudniej dostać się do uczelni państwowej – średnio na jedno miejsce przypada 3,1 osoby, natomiast dla uczelni niepublicznej wskaźnik ten wynosi 1,8 osoby. Laureaci olimpiad wybierają uczelnie publiczne.

O tym, jaki jest poziom kształcenia w przypadku prawa, świadczą wyniki zdawalności na aplikacje prawnicze. Jest też ona najważniejszym wskaźnikiem w rankingu „Rzeczpospolitej”.

Nieprzerwanie od 2008 r. uczelnią, której najwyższy odsetek absolwentów uzyskuje pozytywny wynik egzaminów, jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Poza nim, w 2021 r. w czołówce znaleźli się absolwenci Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W 2021 r. do egzaminów na aplikację łącznie przystąpiły 6373 osoby, a zdało je 3800 z nich, tj. 59,6 proc. uczestników.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Uniwersytet Warszawski to pierwsza trójka publicznych szkół wyższych, których absolwenci najbardziej licznie dostali się na aplikacje: sędziowską i prokuratorską.

Zarówno uczelnie państwowe, jak i niepubliczne prowadzą dobrze działające poradnie prawne.

„Rzeczpospolita” już siódmy raz wraz z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych prezentuje ranking studenckich poradni prawnych.

Na podium znalazło się 11 uczelni. Na pierwszym miejscu rankingu uplasowało się aż siedem klinik – Uniwersytet Warszawski, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Uniwersytet Opolski, Uczelnia Łazarskiego, Uniwersytet w Białymstoku oraz Krakowska Akademia im Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Srebrny medal trafił do Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Na trzecim miejscu uplasowały się Studencka Poradnia Prawna WPiA Uniwersytetu Gdańskiego oraz Studencka Poradnia Prawna Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Co punktowaliśmy

W XI edycji rankingu „Rzeczpospolitej”, tak jak w poprzednich, liczą się trzy kategorie: potencjał naukowy, jakość kształcenia i współpraca z zagranicą. Maksymalna suma punktów w każdej kategorii wyniosła odpowiednio 12, 15 i 4 pkt. Ranking został opracowany na podstawie danych Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego. Wejście w życie Ustawy 2.0 sprawozdawczość w systemie POL-on spowodowało przesunięcia z poziomu jednostek naukowych (wydziałów) na pozom uczelni. W ubiegłym roku wprowadziliśmy kilka zmian w rankingu, zastępując część wskaźników innymi lub licząc niektóre dla całej uczelni. W tym roku nie wprowadziliśmy zmian w metodologii rankingu.

W rankingu zostały uwzględnione uczelnie, które posiadały zaraportowanych studentów na semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 na kierunku „Prawo” prowadzonym na poziomie jednolitych magisterskich (stan bazy POL-on – 29 kwietnia 2022 r.). Dodatkowo uczelnie powinny wykazać absolwentów w latach 2020 lub 2021.

Kategoria: potencjał naukowy

1. Ocena parametryczna (maks. 2 pkt). Kat. A+ – 2 pkt, kat. A – 1,5 pkt, kat. B – 1 pkt i kat. C 0,5 pkt. W przypadku gdy uczelnia uzyskała osobowość prawną po 2014 r. i nie była poddana ocenie parametrycznej, przyjęliśmy kategorię B.

2. Rozwój kadry (maks. 3 pkt) – nadane stopnie DR (0,75 pkt) oraz DRHAB (1,25 pkt) w dyscyplinie „prawo” oraz dyscyplinie „nauki prawne” w 2021 r.; osoby z tytułem doktora i doktora habilitowanego wykładające na wydziale prawa oraz w dyscyplinie „nauki prawne” w 2021 r. w stosunku do liczby studentów (1 pkt).

3. Uprawnienia habilitacyjne (maks. 2 pkt).

4. Uprawnienia doktorskie (maks. 1 pkt).

5. Liczba doktorantów (maks. 2 pkt).

6. Liczba uczestników szkół doktorskich (maks. 1 pkt).

Ranking wydziałów prawa 2022 - potencjał naukowy

Ranking wydziałów prawa 2022 - potencjał naukowy

Rzeczpospolita

Kategoria: jakość kształcenia

1. Zdawalność na aplikacje (maks. 5 pkt).

2. Kandydaci na jedno miejsce studia stacjonarne (maks. 3 pkt).

3. Przyjęci laureaci olimpiady (maks. 1 pkt).

4. Praktyka zawodowa (maks. 2 pkt) mierzona liczbą studentów przypadających na jednego opiekuna.

5. Ekonomiczne losy absolwentów (maks. 4 pkt) – uwzględniono względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu (maks. 2 pkt) oraz względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu (maks. 2 pkt).

Ranking wydziałów prawa 2022 - jakość kształcenia

Ranking wydziałów prawa 2022 - jakość kształcenia

Rzeczpospolita

Ranking wydziałów prawa 2022 - liczba kandydatów na jedno miejsce w roku 2021/2022

Ranking wydziałów prawa 2022 - liczba kandydatów na jedno miejsce w roku 2021/2022

Rzeczpospolita

Kategoria: współpraca z zagranicą

1. Studenci cudzoziemcy (maks. 3 pkt) – proc. studentów zagranicznych w stosunku do studentów ogółem.

2. Studia prowadzone w języku angielskim – 1 pkt.

Ranking wydziałów prawa 2022 - współpraca z zagranicą

Ranking wydziałów prawa 2022 - współpraca z zagranicą

Rzeczpospolita

Metodologia

W rankingu zostały uwzględnione uczelnie, które posiadały zaraportowanych studentów na semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 na kierunku „Prawo” prowadzonym na poziomie jednolitym magisterskim (stan bazy POL-on – 29 kwietnia 2022 r.). Dodatkowo uczelnie powinny wykazać absolwentów w latach 2020 lub 2021.

Ocena parametryczna

W zestawieniu wykazano wynik ostatniej kompleksowej oceny jednostek naukowych za lata 2013–2016. W przypadku gdy uczelnia uzyskała osobowość prawną po 2014 r. i nie była poddana ocenie parametrycznej, przyjęliśmy kategorię B.

Stopnie naukowe

Liczba nadanych stopni DR oraz DRHAB w dyscyplinie „prawo” oraz dyscyplinie „nauki prawne”.

Tytuły naukowe

Liczba osób posiadających zatrudnienie oraz aktywne warunki zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2021, którym na przestrzeni danego roku kalendarzowego nadano stopień doktora (dalej DR) lub doktora habilitowanego (dalej DRHAB) w jednej z następujących dyscyplin: prawo lub nauki prawne.

Uprawnienia

Raport przedstawia, które z uczelni biorących udział w rankingu posiadają uprawnienia do nadawania stopni naukowych DRHAB i DR w dyscyplinie „nauki prawne” lub „prawo”.

Studenci

Liczba studentów na dzień 31 grudnia w 2021 r. Zliczono tylko studentów studiów JM na kierunku „Prawo”.

Studia doktoranckie

Zestawienie przedstawia aktywnych doktorantów na dzień 31 grudnia 2021 r. Zliczono studiowania.

Uczestnicy szkół doktorskich

Uwzględniono uczestników szkół doktorskich aktywnych na dzień 31 grudnia 2021 r. Wykazano tylko dyscyplinę nauk prawnych, obowiązującą na dzień na dzień 31 grudnia 2021 r.

Kandydaci przyjęci

Liczba kandydatów oraz osób przyjętych na kierunku prawo na studia – jednolite magisterskie w danym roku akademickim. Dane zostały zaprezentowane na podstawie ankiety EN-1, składanej przez uczelnię.

Studenci cudzoziemcy

Liczba studentów cudzoziemców wyliczona na dzień 31 grudnia 2021 r. Zliczono tylko studentów studiów „Jednolite magisterskie” z kierunku „Prawo”. Zliczone osoby musiały być aktywne na 31 grudnia danego roku akademickiego oraz musiały mieć zaraportowany semestr jako „Zimowy”.

Studia prawne prowadzone w języku angielskim

Wykazano uruchomienia studiów, gdzie jako język kształcenia wykazano język angielski oraz gdzie nazwa kierunku zawierała w sobie termin „prawo” lub „law”.

Pierwsza trójka uczelni niepublicznych nie zmieniła lidera. Pozycja pierwsza przypadła Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie – 19,4 pkt. Drugą lokatę zajmuje Uczelnia Łazarskiego w Warszawie – 19,4 pkt, a na trzecim miejscu uklasyfikowała się Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie – awans z czwartej.

W 2021 r. do egzaminów przystąpili absolwenci 56 uczelni: 23 uczelni publicznych, 25 uczelni niepublicznych oraz 8  uczelni zagranicznych. Średnia zdawalność egzaminów absolwentów prawa na uczelniach prywatnych wyniosła 39,2 proc., a na uczelniach państwowych 63,8 proc.

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?