Nagrody za walkę o sprawiedliwość - przełomowe wyroki sądowe

Wyróżniamy wyroki, w których sądy przyznają podatnikom prawo do odzyskania nadpłaconych danin.

Publikacja: 10.05.2022 08:04

Nagrody za walkę o sprawiedliwość - przełomowe wyroki sądowe

Foto: Adobe Stock

W tej części rankingu nagradzamy firmy doradztwa podatkowego, które uzyskały w 2021 r. przełomowe rozstrzygnięcia, mające znaczenie dla ogółu podatników. Uczestników prosiliśmy o zgłoszenie prawomocnych wyroków, które przyczyniły się do ukształtowania korzystnej dla podatników linii orzeczniczej.

Wybrała kapituła

Wyboru dokonała kapituła, do której zaproszenie przyjęli wybitni przedstawiciele świata nauki: prof. Hanna Litwińczuk (Uniwersytet Warszawski), prof. Bogumił Brzeziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. Leonard Etel (Uniwersytet w Białymstoku), prof. Artur Nowak-Far (Szkoła Główna Handlowa) oraz reprezentanci organizacji przedsiębiorców: Agnieszka Durlik (Krajowa Izba Gospodarcza), Piotr Kamiński (Pracodawcy RP) oraz Jakub Bińkowski (Związek Przedsiębiorców i Pracodawców).

W tym roku członkowie kapituły zwrócili uwagę m.in. na orzeczenia dotyczące prawa podatników do zwrotu nadpłaconego podatku. Przyznali nagrodę dla kancelarii Thedy & Partners za wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. II FSK 2830/20, II FSK 2831/20) w sprawie nadpłaty wynikającej z drugiej i kolejnych korekt rozliczeń. Organy podatkowe próbowały dotychczas odmawiać w takiej sytuacji wszczęcia postępowania nadpłatowego. NSA zakwestionował taką praktykę. Sąd sformułował jednoznaczne wytyczne dla wszystkich podatników, przyznając im prawo do licznych korekt swoich rozliczeń oraz występowania z kolejnymi wnioskami o stwierdzenie nadpłaty, także po kilku latach – np. na skutek rozwoju orzecznictwa.

Czytaj więcej

Wybraliśmy najlepszych ekspertów i firmy doradztwa

Również firma Deloitte uzyskała serię korzystnych dla podatników orzeczeń (m.in. I sygn. FSK 562/21, III SA/Wa 627/21; III SA/Wa 691/21) dotyczących nadpłaty podatku akcyzowego. W 2011 r. NSA podjął uchwałę (sygn. I GPS 1/11), w której wskazał, że nie jest nadpłatą kwota akcyzy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej, w sytuacji gdy ktoś ją uiścił i nie poniósł z tego tytułu uszczerbku majątkowego. W nagrodzonych przez kapitułę wyrokach NSA i WSA wskazały, że uchwała znajduje zastosowanie wyłącznie do podatku akcyzowego od energii elektrycznej. W innych przypadkach nadpłata powstaje, gdy podatek został uiszczony nienależnie.

Firma Deloitte reprezentowała też podatnika w postępowaniu zakończonym uchwałą NSA w sprawie podatku od nieruchomości (sygn. III FPS 1/21). Uchwała tworzy de facto nowe podejście do kwalifikacji obiektów budowlanych.

Przełomowe orzeczenia sądów administracyjnych nagrodzone przez kapitułę rankingu

Przełomowe orzeczenia sądów administracyjnych nagrodzone przez kapitułę rankingu

Rzeczpospolita

Planowanie sukcesji

Inny z nagrodzonych wyroków (sygn. II FSK 331/20), uzyskany przez SSW Pragmatic Solutions, dotyczy exit tax. Ma ogromne znaczenie dla planowania sukcesji rodzinnej, np. przekazania udziałów na rzecz dzieci mieszkających za granicą. NSA potwierdził, że na gruncie ustawy o PIT darowizna udziałów w spółce kapitałowej na rzecz nierezydenta nie podlega exit tax.

Kapituła nagrodziła też kancelarię Greenberg Traurig za orzeczenie ważne szczególnie dla branży informatycznej (sygn. II FSK 752/21). NSA potwierdził, że jeszcze przed zmianą przepisów w 2022 r. istniała możliwość jednoczesnego korzystania z preferencji IP Box i ulgi B+R .

Nagrodę otrzymuje też firma BTTP za wyrok dotyczący kryptowalut (sygn. II FSK 3296/18). NSA potwierdził w nim, że transakcja ich zamiany nie powoduje powstania przychodu.

W tej części rankingu nagradzamy firmy doradztwa podatkowego, które uzyskały w 2021 r. przełomowe rozstrzygnięcia, mające znaczenie dla ogółu podatników. Uczestników prosiliśmy o zgłoszenie prawomocnych wyroków, które przyczyniły się do ukształtowania korzystnej dla podatników linii orzeczniczej.

Wybrała kapituła

Pozostało 90% artykułu
ZUS
ZUS przekazał ważne informacje na temat rozliczenia składki zdrowotnej
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Prawo karne
NIK zawiadamia prokuraturę o próbie usunięcia przemocą Mariana Banasia
Aplikacje i egzaminy
Znów mniej chętnych na prawnicze egzaminy zawodowe
Prawnicy
Prokurator Ewa Wrzosek: Nie popełniłam żadnego przestępstwa
Prawnicy
Rzecznik dyscyplinarny adwokatów przegrał w sprawie zgubionego pendrive'a