Jak wyjaśnia Naczelna Rada Adwokacka, pismo skierowane jest do premiera Mateusza Morawieckiego, ponieważ postulat podjęcia rozmów na ten temat z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro, wobec bezczynności urzędu Ministra w tym zakresie, pozostaje bez odpowiedzi od sierpnia 2021 r.

Prezes NRA zwraca uwagę premiera, że wysokość stawek za pomoc prawną świadczoną z urzędu od wielu lat pozostaje na rażąco niskim poziomie. Jest on istotny nie tylko z perspektywy adwokatów, których praca wciąż nie jest wynagradzana adekwatnie do poświęconego czasu i nakładu obowiązków, ale przede wszystkim jest szczególnie ważny z perspektywy beneficjentów tej pomocy, czyli obywateli będących w trudnej sytuacji materialnej. - To także wyraźny sygnał dla obywateli, że jeśli nie stać ich na adwokata z wyboru, państwo nie zapewni im adekwatnie opłaconej, profesjonalnej pomocy prawnej - dodaje mec. Przemysław Rosati.

Szef adwokatury wskazuje, że za udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej z urzędu, w przeliczeniu na godzinę pracy, w przeważającej liczbie spraw z urzędu adwokaci otrzymują od Skarbu Państwa wynagrodzenie niższe od minimalnej stawki godzinowej, która w 2022 r. wynosi 19,70 złotych.

Prezes Rosati podkreśla, że stawki dotyczą rzeszy prawie 30 tys. adwokatów i aplikantów adwokackich.

Czytaj więcej

Za urzędówki adwokaci płacą z własnej kieszeni