ORA w Warszawie podkreśla, że ustawodawca nie przewidział możliwości przesłuchiwania obrońcy w charakterze świadka, podobnie jak duchownego co do faktów, których dowiedział się podczas spowiedzi (art. 178 kodeksu postępowania karnego).

- Jednoznaczne określenie przez Ustawodawcę, że danych czynności podejmować "nie wolno" statuuje bezwzględny zakaz dowodowy. W związku z powyższym sytuacje, w których mogłoby dość do naruszenia powyższego zakazu poprzez wzywanie obrońców na przesłuchania w charakterze świadków nie powinny mieć miejsca i budzą najwyższe zaniepokojenie. Podejmowanie tego rodzaju czynności przez organy procesowe - niezależnie od etapu postępowania - jest niedopuszczalne - czytamy w stanowisku ORA w Warszawie opublikowanym na stronie adwokatura.pl