O opinię dotyczącą modyfikacji terminu do wniesienia apelacji w sprawach karnych zwrócił się do NRA  Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich. Jak napisał,  interesuje go problematyka braku możliwości przedłużenia terminu na wniesienie apelacji w postępowaniu karnym w sprawach szczególnie skomplikowanych, w których uzasadnienie wyroku jest obszerne. Rzecznik podkreśla, że w niektórych przypadkach 14 dni na sporządzenie apelacji to niedostatecznie długi czas.

Komisja Legislacyjna przy NRA sporządziła opinię w tej kwestii, stwierdzając, że przewidziany w przepisach kodeksu postępowania karnego dwutygodniowy termin do złożenia środka odwoławczego (apelacji) jest terminem, którego dochowanie w pewnych układach procesowych trudno pogodzić ze standardami rzetelnego procesu karnego. Komisja przedstawia także możliwości rozwiązania tego problemu i obszernie je omawia.

"Dostrzegając wagę problemu (...) gotowi jesteśmy powrócić zarówno do naszych wcześniejszych propozycji, jak również udzielić merytorycznego wsparcia wszelkim innym w tym zakresie inicjatywom, które mogłyby się przyczynić do jego rozwiązania." - napisali przewodniczący Komisji prof. dr hab. Piotr Kardas i jej wiceprzewodniczący prof. dr hab. Jacek Giezek.

Pełna treść opinii