Nie ma uzasadnienia dla „przenoszenia dziewiętnastowiecznych wzorców prawnych do obowiązującego systemu prawa" – pisze Krajowa Rada Radców Prawnych w stanowisku do projektu ustawy o Prokuratorii Generalnej.

Chodzi o poszerzenie kręgu podmiotów państwowych instytucji oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa obsługiwanych przez prawników Prokuratorii.

KRRP wskazuje, że koliduje to z wyraźnym rozdzieleniem w kodeksie cywilnym Skarbu Państwa i innych państwowych osób prawnych, konstytucyjną zasadą równości wobec prawa, a także równą ochroną własności i innych praw majątkowych.

– Wprowadza się niebezpieczny wyłom od zasady niezastępowania innych niż Skarb Państwa podmiotów przez Prokuratorię – mówi Leszek Korczak, wiceprezes KRRP. – Martwimy się o jakość obsługi spółek Skarbu Państwa, jeżeli nie będą w procesach reprezentowane przez radców prawnych i adwokatów – dodaje.

Radcowie mają zastrzeżenia do ustawowego zakazu konkurencji. W ciągu roku od ustania stosunku pracy radca nie może m.in. świadczyć pomocy prawnej w sprawie przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, Skarbowi Państwa lub przeciw osobie prawnej, którą PG zastępowała w trakcie jego zatrudnienia.

Zdaniem KRRP zakaz może zmniejszyć rynek pracy dla byłych radców PG, a co więcej, nie rekompensuje braku możliwości świadczenia pomocy prawnej określonym podmiotom. Nie ma bowiem odszkodowania z tego tytułu.

– Należałoby rozważyć wprowadzenie dla radców przez rok rekompensaty pieniężnej obejmującej zakaz konkurencji – wskazują radcowie.

Wątpliwości radców budzi też stworzenie nowego stanowiska w Prokuratorii – referendarza. Będzie on mógł wykonywać na podstawie instrukcji radcy czynności zastępstwa procesowego w mniej skomplikowanych sprawach. Radcowie przekonują, że wykonywanie czynności procesowych przed sądami powszechnymi przez osoby, które nie ukończyły żadnej aplikacji prawniczej ani nie zdały żadnego egzaminu prawniczego, a więc niewykwalifikowane, może przynieść szkodę dokonywanym czynnościom i stawia pod znakiem zapytania poziom świadczonych usług prawnych.

„To z kolei może się przyczynić do obniżenia rangi urzędu Prokuratorii Generalnej" – czytamy w opinii.

etap legislacyjny: czeka na podpis prezydenta

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: m.adamski@rp.pl