Prezesem zarządu Stowarzyszenia wybrany został niemal jednogłośnie prok. Krzysztof Parchimowicz.

W uchwale programowej Stowarzyszenie określiło podstawowe obszary swojej działalności. Obejmują one budowę niezależnej i sprawnej prokuratury RP jako ważnego elementu wymiaru sprawiedliwości, działania na rzecz przestrzegania zasady niezależności prokuratorów, tworzenie rzetelnego obrazu prokuratury RP w mediach i opinii publicznej oraz współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami prawniczymi.

W drugiej podjętej uchwale Stowarzyszenie krytycznie ocenił zarówno przebieg procesu legislacyjnego, jak i uregulowania dotyczące prokuratury, które weszły w życie 4 marca 2016 roku oraz zmiany, których dokonano na podstawie tych przepisów, a także skutki tych zmian.

- Prokuratura stała się narzędziem politycznym w rękach Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego, mającym realizować w znacznej mierze interesy partii rządzącej oraz jego osobiste cele, poprzez instrumentalne wpływanie na bieg postępowań – napisano w uchwale.

Co więcej, zdaniem Lex Super Omnia utworzenie Wydziału Spraw Wewnętrznych „stanowi część projektu politycznego, który zmierza do podporządkowania sędziów i prokuratorów władzy wykonawczej".

Stowarzyszenie liczy 150 członków. Wśród nich są prokuratorzy przeniesieni po reformie prokuratury w 2016 r. do niższych jednostek.