Dwa wydane wczoraj zarządzenia są kolejną reakcją I Prezes SN na orzeczenia TSUE.  15 lipca unijny Trybunał uznał, że polski system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów nie jest zgodny z unijnym prawem, a w wydanym dzień wcześniej, tuż przed wyrokiem TK z 14 lipca, postanowieniu tymczasowym wiceprezes TSUE zamroziła działanie Izby Dyscyplinarnej. 16 lipca Małgorzata Manowska odblokowała zawieszenie spraw dyscyplinarnych. Izba Dyscyplinarna zaczęła orzekać - wyznaczono kilka terminów w sprawach dyscyplinarnych sędziów, zapadły nowe orzeczenia.

Wczoraj Małgorzata Manowska na powrót częściowo zamroziła działalność Izby Dyscyplinarnej. Zgodnie z jej zarządzeniami, do Izby Dyscyplinarnej nie będą trafiały nowe sprawy, a o sprawach, które już do niej wpłynęły, zdecyduje Pierwsza Prezes oraz sędziowie wyznaczeni do ich rozpatrywania.

Zarządzenia dotyczą spraw dyscyplinarnych, spraw o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub tymczasowe aresztowanie sędziów i asesorów sądowych, spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dotyczących sędziów Sądu Najwyższego oraz z zakresu przeniesienia sędziego Sądu Najwyższego w stan spoczynku. Jak informuje Polskie Radio, po poprawkach zarządzenia nie obejmują postępowań immunitetowych prokuratorów.

Jak wynika z czwartkowych zarządzeń, nowe sprawy, które wpłyną do Izby Dyscyplinarnej, trafią do sekretariatu I Prezes, gdzie pozostaną na czas obowiązywania zarządzeń. W przypadku spraw  bez przydzielonego składu orzekającego,  Prezes Izby Dyscyplinarnej rozważy "ich przechowywanie w Sekretariacie kierowanej przez siebie Izby bez przydziału sędziom lub bez wyznaczenia pozostałych członków składu orzekającego". Natomiast w przypadku spraw już przydzielonych, I Prezes SN,  "rozważy zwrócenie się do sędziów, którym sprawy te przydzielono, bądź do członków składu orzekającego, aby w ramach swej niezawisłości rozważyli podjęcie decyzji o powstrzymaniu się od rozpoznawania spraw".

Te reguły będą obowiązywały do czasu "wprowadzenia do polskiego systemu prawnego rozwiązań legislacyjnych umożliwiających efektywne funkcjonowanie systemu odpowiedzialności zawodowej sędziów w Rzeczypospolitej Polskiej", do zakończenia przed TSUE sprawy przeciwko Polsce z powództwa Komisji Europejskiej, dotyczącej Izby Dyscyplinarnej SN lub wprowadzenia do polskiego porządku prawnego zmian powodujących bezskuteczność postanowienia TSUE z 14 lipca.

Zarządzenia obowiązują jednak nie dłużej, niż do 15 listopada 2021 r.