Włodzimierz Chróścik, Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zadeklarował.

- Zawsze współpracujemy z organizacjami, które dają nam gwarancję, że osoby którym pomagamy naprawdę tej pomocy potrzebują. Po poznaniu takiej osoby kierują ją do nas, a my prowadzimy sprawę od zainicjowania po zakończenia w ostatniej instancji, nie udzielamy tylko informacji prawnej. Związek Repatriantów RP pomaga, w osiedleniu się w naszym kraju, polskich repatriantów, po przyjeździe z Kazachstanu - powiedział mec. Chruścik.

- Pomoc prawna jakiej potrzebują repatrianci to głównie sprawy administracyjne, związane z pracą, mieszkaniem, ubezpieczeniem społecznym - dodał dziekan stołecznych radców.

Zwrócono uwagę na problemy z jakimi repatrianci mierzą się w polskich urzędach, w których trudno im otrzymać należytą pomoc. Zdaniem Aleksandry Ślusarek prezes Zarządu Głównego Związku Repatriantów RP przyczyną tego stanu nierzadko jest niechęć urzędników, którzy nie są właściwie przeszkoleni i nie znają aktualnych przepisów.