Kinga Pawlikowska

Inwestycje samorządowe – 20 lat Polski w Unii Europejskiej

Władze lokalne od lat korzystają z funduszy europejskich. To przede wszystkim dzięki tym pieniądzom nasz kraj zmienił się nie do poznania, choć nie wszyscy mieszkańcy są w stanie dostrzec, jak daleką drogę przeszliśmy.

Anna Cybulka: Prawa autorskie - trudna różnorodność na przykładzie Sherlock’a Holmes’a

Czy prawa do serii o Sherlock’u Holmes’ie zostały naruszone skoro większość historii o słynnym detektywie znajdowała się w domenie publicznej?

Japonia inwestuje w Polsce

Japońskie firmy doceniają kompetencje polskich pracowników.

Japan invests in Poland

Japanese companies appreciate the competence of Polish employees.

Opening of the Erasmus+ InnHUB Poznań innovation centre

The cooperation was initiated with the signing of a letter of intent of the Foundation for the Development of the Education System.

Startuje centrum innowacji Erasmus+ InnHUB Poznań

Współpracę zapoczątkowało podpisanie listu intencyjnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Developing innovative infrastructure will help us emerge from the recession

Poland needs programmes that encourage investment in telecommunications infrastructure and digitalisation in the broad sense.

Rozwój innowacyjnej infrastruktury pomoże nam wyjść z recesji

Polska potrzebuje programów, które zachęcą do inwestowania w infrastrukturę telekomunikacyjną i szeroko rozumianą cyfryzację.

Krok w stronę małego reaktora

Podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu KGHM Polska Miedź i SN Nuclearelectrica ogłosiły podpisanie niewiążącego memorandum o współpracy w sprawie rozwoju projektów małych reaktorów modułowych (SMR).

A step towards a small reactor

During the Economic Forum in Karpacz, KGHM Polska Miedź and SN Nuclearelectrica announced the signing of a non-binding memorandum of cooperation on the development of small modular reactors (SMRs).