Kinga Pawlikowska

Japonia inwestuje w Polsce

Japońskie firmy doceniają kompetencje polskich pracowników.

Japan invests in Poland

Japanese companies appreciate the competence of Polish employees.

Opening of the Erasmus+ InnHUB Poznań innovation centre

The cooperation was initiated with the signing of a letter of intent of the Foundation for the Development of the Education System.

Startuje centrum innowacji Erasmus+ InnHUB Poznań

Współpracę zapoczątkowało podpisanie listu intencyjnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Rozwój innowacyjnej infrastruktury pomoże nam wyjść z recesji

Polska potrzebuje programów, które zachęcą do inwestowania w infrastrukturę telekomunikacyjną i szeroko rozumianą cyfryzację.

Developing innovative infrastructure will help us emerge from the recession

Poland needs programmes that encourage investment in telecommunications infrastructure and digitalisation in the broad sense.

Krok w stronę małego reaktora

Podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu KGHM Polska Miedź i SN Nuclearelectrica ogłosiły podpisanie niewiążącego memorandum o współpracy w sprawie rozwoju projektów małych reaktorów modułowych (SMR).

A step towards a small reactor

During the Economic Forum in Karpacz, KGHM Polska Miedź and SN Nuclearelectrica announced the signing of a non-binding memorandum of cooperation on the development of small modular reactors (SMRs).

Tymczasowy areszt: prawo do wolności to gwarancja konstytucyjna

Liczba aresztowań tymczasowych w ciągu czterech lat wzrosła do 8 tys. Jest dwukrotnie większa niż w 2015 r.

Silna reprezentacja samorządowców w Senacie

Swoich reprezentantów w Senacie, będą mieli także samorządowcy.