Jak podaje portal adwokatura.pl prezesem Sądu Dyscyplinarnego został  Witold Kabański, a rzecznikiem  dyscyplinarnym  Krzysztof Wąsowski. Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej warszawscy adwokaci wybrali Andrzeja Tomaszka.

- Zawsze uważałem, że bycie adwokatem to coś więcej niż zawód. To rodzaj powołania i pasji - podkreślał Grzegorz Majewski na stronie internetowej, na której prezentował swoją kandydaturę oraz program wyborczy. - Aktywność na rzecz samorządu była od początku mojej zawodowej działalności ważną jej częścią. Od samego początku wykonywania zawodu byłem przekonany, że Adwokatura to wspólna sprawa wszystkich adwokatów, bez względu na światopogląd i poglądy polityczne.

Grzegorz Majewski ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Aplikację adwokacką odbywał pod patronatem Jacka Wasilewskiego. W 2001 roku otworzył, wspólnie z Piotrem Sikorskim, kancelarię adwokacką. Od początku pracuje głównie na sali rozpraw, prowadząc sprawy karne.

Uczestniczył w pracach komisji i kół przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Pracował m.in.: w latach 2001-2007 w Komisji Klubowej, w latach 2004-2013 w Kole Młodych, w latach 2010-2013 w Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich. W latach 2005-2007 pracowałem w Komisji Wykonywania Zawodu Adwokata i Organizacji Adwokatury przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, a w latach 2010-2013 w Komisji ds. Zagranicznych Naczelnej Rady Adwokackiej.

W 2004 roku Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie powierzyło mu funkcję sędziego Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie. Następnie w kadencji 2007-2010 pełnił funkcję wiceprezesa Sądu, aby ostatecznie od roku 2010 zostać jego prezesem.

Od 2005 roku jest wykładowcą na zajęciach dla aplikantów adwokackich, gdzie prowadził zajęcia z procedury karnej, a w ostatnich latach z etyki adwokackiej.

Od 2010 roku jest członkiem Komisji Bioetycznej przy Instytucie Kardiologii w Aninie. Uchwałą Prezydium NRA z dnia 9 stycznia 2014 roku został wyróżniony odznaką Adwokatura Zasłużonym.