Rzecznik dyscyplinarny Adwokatury Ewa Krasowska wydała komunikat w sprawie łódzkich adwokatów, którym lekarz sądowy miał wystawiać nieuzasadnione zaświadczenia lekarskie.

Rzecznik informuje, że dotychczas nie otrzymała żadnej odpowiedzi na pismo skierowane do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu, w którym zwróciła się o informacje na temat zarzutów wobec adwokatów oraz o wgląd do akt tej sprawy. Argumentowała, że jest to konieczne do prowadzenia dochodzeń dyscyplinarnych.

Odpowiedzi takiej nie otrzymał także rzecznik dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Łodzi. Mimo to wszczął on postępowanie w sprawie już 2 grudnia 2016, a 13 grudnia wysłał pisma do wszystkich adwokatów członków Izby Adwokackiej w Łodzi z prośbą o zgłoszenie się - w przypadku przedstawienia zarzutów przez organy ścigania.

- Podjęte czynności, mimo braku w tym zakresie współdziałania ze strony prokuratury, pozwoliły na wszczęcie dochodzeń dyscyplinarnych wobec konkretnych adwokatów - informuje rzecznik dyscyplinarny Adwokatury  Ewa Krasowska dodając, że sprawa jest przez nią monitorowana.