15 marca jest Dniem Edukacji Prawnej. Z tej okazji w całym kraju odbędą się różne zajęcia, które przybliżają funkcjonowanie instytucji prawnych. Organizatorem jest SSP Iustitia. Udział w nich wezmą sądy rejonowe i okręgowe, adwokaci, radcy prawni, wydawnictwa prawnicze itd.

Co przewidziano? Symulacje rozprawy cywilnej i karnej, konkurs krasomówczy „Erystyka w życiu prawnika", Dzień z Historią w budynku Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Odbędą się także debaty oksfordzkie z udziałem młodzieży, a wolontariusze Court Watch Polska zaprezentują grę edukacyjną „Prawopolis". Przewidziany jest też konkurs artystyczny „Sąd. Po co jest?". Kilkadziesiąt prac zostanie wystawionych w budynku SO w Gdańsku.

„Rzeczpospolita" objęła patronat medialny nad wydarzeniem.