W poniedziałek wchodzi w życie druga część reformy gospodarowania mieszkaniami komunalnymi. Chodzi o nowelizację ustawy o ochronie praw lokatorów.

Nowe przepisy dają gminom dużo większą swobodę w dysponowaniu mieszkaniami. Mogą podnosić czynsz najemcom mieszkań komunalnych, gdy ich zarobki przekroczą progi dochodowe, które ustalą same gminy. Prawo do podwyżek czynszu obejmie jednak tylko umowy najmu zawarte po wejściu w życie nowych przepisów. Nie dotyczą więc starych umów najmu.

Czytaj także: Lokatorzy mieszkań komunalnych zapłacą większy czynsz po podwyżce wynagrodzenia

Nowe przepisy nakładają również na ubiegających się o najem lokalu komunalnego obowiązek składania w urzędzie gminy nie tylko deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego, ale i oświadczenia o stanie majątkowym.

Ponadto na żądanie gminy mają oni przedstawiać oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości. Gminy otrzymają jednocześnie prawo rozwiązania umowy najmu, gdy najemca posiada tytuł prawny do innego lokalu nie tylko w tej samej miejscowości, ale też w pobliskiej.

Nowe uregulowania wprowadzają możliwość rozwiązania umowy, gdy w dużym lokalu mieszka niewiele osób, np. samotna osoba zajmuje 80 mkw. W zamian gmina będzie proponować inny, mniejszy lokal.

Dotychczas przepisy nie dawały gminom możliwości tak elastycznego zarządzania mieszkaniami. Nie mogły też podnosić czynszu najemcom, którzy mają bardziej zasobne portfele.

Podstawa prawna: nowela z 22 marca 2018 r. ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych(DzU z 20 kwietnia 2018 r., poz. 756)