Rodziny wielodzietne zwolnione z opłat za śmieci bez dodatkowych warunków

Zwolnienia - w całości lub w części - z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być ograniczane do rodzin posiadających kartę dużej rodziny i uzależniane od selektywnej zbiórki odpadów.

Aktualizacja: 30.12.2019 17:15 Publikacja: 30.12.2019 17:15

Rodziny wielodzietne zwolnione z opłat za śmieci bez dodatkowych warunków

Foto: Adobe Stock

- W nowym roku chcemy w gminie wprowadzić zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi aby ulżyć rodzinom posiadającym kartę dużej rodziny. Zwolnienie ma dotyczyć rodzin prowadzących zbiórkę selektywną tych odpadów. Czy takie zapisy będą prawidłowe m.in. w kontekście art. 6k ust. 1 i ust. 4 tzw. ustawy śmieciowej?

Analiza pytania wymaga odniesienia się do dwóch aktów prawnych: ustawy 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (ustawa u.o.u.p.g.) oraz ustawy z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (ustawa o.k.d.r.). W pierwszej kolejności na uwagę zasługuje art. 6k ust. 4 ustawy u.o.u.p.g. Wynika z niego, że rada gminy - w drodze uchwały - może zwolnić w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (ustawa o.p.s.), tj. odpowiednio kwoty - 701 zł i 528 zł lub rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie o.k.d.r.

Spraw sobie prezent.
Dostęp do rp.pl do 50% taniej!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach subskrypcji rp.pl

Otrzymasz dostęp do serwisu rp.pl, w tym artykułów z "Rzeczpospolitej"
i weekendowego magazynu Plus Minus.

Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości