Duże zmiany dotknęły w tym roku pracodawców i pracowników. Ogromne emocje budził dodatkowy urlop rodzicielski. Cała Polska obserwowała batalię matek pierwszego kwartału o objęcie nowymi przepisami. Ostatecznie rodzice wszystkich dzieci urodzonych w 2013 r. mogą liczyć na roczne płatne wolne. Nowe przepisy zachęcają do dzielenia się opieką nad dzieckiem przez oboje rodziców, a nawet wspólnej opieki nad potomkiem w czasie urlopu rodzicielskiego.

Abolicje i kryzys

– Te przepisy są jednak niedopracowane. Nie rozstrzygają m.in. sytuacji, w której rodzice nie są zgodni co do tego, jak chcą się podzielić urlopem – zwraca uwagę radca prawny, prof. Arkadiusz Sobczyk.

Niedopracowane są, jego zdaniem, także inne nowe przepisy, dotyczące uelastycznienia czasu pracy, czyli możliwości wydłużenia do roku okresów rozliczeniowych. Mają one ułatwić przedsiębiorcom funkcjonowanie np. w razie falowych zamówień.

– Sama idea nie budzi wątpliwości. Jednak te normy nie uwzględniają związku między okresem rozliczeniowym a wynagrodzeniem. Rozumiem obawy pracowników, że będą musieli czekać na wynagrodzenie za dodatkowe godziny nawet po 12 miesięcy – mówi prof. Sobczyk.

NSZZ „Solidarność" już wysłał do Trybunału Konstytucyjnego skargę na nowe przepisy.

Także w mijającym roku weszły w życie m.in. przepisy dotyczące abolicji zaległych składek ZUS. Od 15 stycznia przedsiębiorcy złożyli 72 tys. wniosków o umorzenie prawie 734 mln zł zaległych składek.

Od 21 listopada obowiązuje także nowa ustawa antykryzysowa, która – zgodnie z wyliczeniami rządu – ma uratować nawet 60 tys. etatów. Pracodawcy, którzy odnotowali spadek zamówień, mogą za zgodą załogi wprowadzić przestój lub obniżyć wymiar czasu pracy. Mogą też liczyć na dopłaty.

Do tej pory z dofinansowania do pensji 320 pracowników skorzystało 17 firm. Wykorzystały one tylko jedną setną środków przeznaczonych na dotacje do końca tego roku. Może się więc okazać, że ta pomoc przyszła za późno.

Odpady i egzekucje

Wiele szkód spowodowała z kolei nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, bo 147 tys. opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych utraciło od lipca środki utrzymania. Na początku grudnia Trybunał Konstytucyjny zakwestionował te przepisy. Tylko w tym roku przywrócenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego będzie kosztować ponad 683 mln zł, a w przyszłym prawie 1,37 mld zł.

Gorący temat legislacyjny roku to także śmieci. 1 lipca za sprawą nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy przejęły kontrolę nad odpadami. Do tego czasu musiały rozstrzygnąć przetargi na odbiór odpadów i teraz muszą kontrolować ich zagospodarowanie, aby realizować unijne wymagania.

Ze śmieci muszą się też rozliczać przedsiębiorcy. 23 stycznia weszła w życie nowa ustawa o odpadach, która ujednolica te zasady. Raporty muszą trafiać do marszałków województw.

Obowiązują też nowe przepisy dotyczące procedury cywilnej, m.in. nowela pozwalająca stronom korespondować z polskim sądem z dowolnego miejsca w całej Unii. Inna nakłada na sędziów obowiązek ustalania numeru PESEL pozwanego (dłużnika). Ma to zapobiegać pomyłkom komorników co do osoby podczas egzekucji. Sędziowie dostali dodatkowe obowiązki. Jak podkreśla sędzia Marcin Łochowski z Sądu Okręgowego Warszawa-Praga, wciąż nie ma gwarancji, że nie będzie dochodziło do pomyłek. – My możemy sprawdzić tylko, czy rzeczywiście istnieje wskazywany przez wierzyciela Jan Kowalski o danym numerze PESEL. W razie bierności pozwanego wciąż może dojść do pomyłki, tylko że teraz, by ją naprawić, trzeba będzie podważyć wyrok – dodaje sędzia Łochowski.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorów

k.borowska@rp.pl

,

m.rzemek@rp.pl

Podatki, kierowcy, zatory płatnicze

- Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – jeszcze w 2013 r. system e-WUŚ błędnie wykazywał jako nieubezpieczonych m.in. dzieci i studentów.

- Wprowadzona 1 stycznia 2013 r. zmiana w zakresie tzw. ulgi na złe długi w VAT – oderwanie obowiązku korekty VAT u dłużnika od skorzystania z niej przez wierzyciela; w konsekwencji VAT trafia do fiskusa dwa razy – w wielu wypadkach wierzyciel nie występuje o zwrot VAT zapłaconego z nieopłaconej faktury, a dłużnik po upływie 150 dni musi zawsze oddać odliczenie.

- Ustawa o kierujących pojazdami, która weszła w życie w styczniu, na kilka miesięcy rozłożyła proces zdobywania prawa jazdy.

- Ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, która miała zlikwidować zatory płatnicze, mocno utrudniła życie także tym, którzy płacą kontrahentom na czas, tyle że umawiają się z nimi na długie terminy.