Tag: Gospodarka odpadami

Powiązane

Recykling

Dotacje na likwidację dzikich wysypisk i usprawnianie recyklingu

Od końca czerwca do 21 lipca łódzkie samorządy oraz ich związki i porozumienia mogą starać się o środki na realizację projektów z zakresu gospodarki odpadami.

Michał Sobolewski: Polska chce iść dalej od Unii z recyklingiem

Nieuzasadnione rozszerzanie obowiązków na rynek naraża budżet na procesy odszkodowawcze.

Blisko dwa mln zł na walkę ze śmieciami

Środki będzie wolno wykorzystać np. na montaż urządzeń do selektywnego zbierania odpadów, instalacji do ich przekształcania z możliwością uzyskania energii lub kompostowania.

Aplikacja pomaga miastom wykryć mieszkańców nie płacących za śmieci

Lublin skorzysta z aplikacji wykrywającej niespójności w deklaracjach określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stworzonej na zlecenie władz Świdnika.

Kupił posesję z odpadami, dostał 13 mln zł sankcji za brak ich wywozu

Taką opłatę wymierzono przedsiębiorcy, który nabył na licytacji sądowej nieruchomość z odpadami.

Opłaty za odpady: jakie zadania inkasenta

Czy inkasent wyznaczony do poboru opłaty za odpady może również odbierać zaległości z tego tytułu (jest metoda w zależności od liczby mieszkańców)? Z tej racji otrzymałby również wynagrodzenie a zaległości jest sporo – pyta radny.

Unijne środki na poprawę warunków zbierania i segregowania śmieci

Do 21 marca można składać aplikacje o dofinansowanie ze środków działania 5.1 „Gospodarka odpadowa" programu województwa warmińsko-mazurskiego. Wnioskodawcami mogą być m.in. samorządy.

Najnowsze zmiany w przepisach odpadowych

Obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku przepisy stanowią krok w kierunku wdrożenia do polskiego prawa gospodarki o obiegu zamkniętym i rozszerzonego systemu odpowiedzialności producenta.

Pieniądze na recykling i budowę punktów napraw

Zarząd województwa świętokrzyskiego dofinansuje projekty z zakresu gospodarki odpadami. Przeznaczy na to 3,5 mln zł.

Nie każde postępowanie sądowe wymaga tworzenia rezerwy bilansowej

Brak regulacji w zakresie ustalania cen i opłat za usługę odprowadzania wód opadowych wywołuje wiele wątpliwości po stronie samorządu gminnego w całym kraju. Zaliczenie usługi do zadań własnych gminy nie oznacza, że musi być ona świadczona nieodpłatnie.