Tag:

Gospodarka odpadami

Powiązane

Recykling

Bruksela zmniejszy rosnącą górę europejskich śmieci. PE przyjął rozporządzenie

Posłowie europarlamentu przyjęli w środę rozporządzenie PPWR, które zmniejszy górę śmieci w Europie niepokojąco szybko rośnie. Rozporządzenie wprowadzi przymusowy system kaucyjny, usunie puste opakowania, a przemysł zmusi do polubienia recyklingu.

Kaucyjne kontrowersje. Ministerstwo uwierzyło na słowo przyznając licencję

Nikt nie wie, jakimi napojami handluje Biosystem, który dzięki ich sprzedaży mógł założyć spółkę Zwrotka i zdobyć licencję operatora systemu kaucyjnego. Ministerstwo Klimatu i Środowiska o to nie pytało, „bo nie ma tego w formularzu wniosku dla operatora”.

Tłumaczenia firmy śmieciowej bez wypływu na sankcję

Kara za nieosiągnięcie poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych jest bezwzględnie oznaczona i nie zależy od okoliczności naruszenia.

Ustawodawca nie powinien karać przedsiębiorcy za niemożliwe

Odbierający odpady od właścicieli nieruchomości mają obowiązek osiągnięcia tzw. poziomów recyklingu, ale nie mają jak wyegzekwować ich „u źródła”.

Nowe obowiązki i ograniczenia w gospodarowaniu odpadami

Nowe przepisy dot. jednorazowych produktów z plastiku (SUP), rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) i systemu kaucyjnego mają przyczynić się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko odpadów opakowaniowych. Nakładają na wprowadzających takie produkty na rynek szereg obowiązków o charakterze finansowym oraz zmuszają ich do rewizji całego łańcucha dostaw.

Odbieranie bioodpadów musi być zorganizowane

Rada może w uchwale rozszerzyć katalog odpadów przyjmowanych w odpowiednich punktach, ale nie może go zawęzić.

Śmietniki nie mogą być ustawione zbyt blisko okien

Za nieprzestrzeganie wymogów dotyczących miejsc gromadzenia odpadów na posesjach właściciele mogą dostać mandat.

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami

Część przepisów zakazujących wprowadzanie do obrotu niektórych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych już obowiązuje. System kaucyjny ma zacząć działać w Polsce od 1 stycznia 2025 r. Ustawa o rozszerzonej odpowiedzialności producentów, choć oczekiwana od wielu lat, nie została jeszcze uchwalona.

W uchwale nie można wskazać negatywnego katalogu frakcji

Zużyte opony z pojazdów ciężarowych mieszczą się w definicji odpadów komunalnych - stwierdził NSA.

Polska złożyła skargę na Niemcy do TSUE. Chodzi o góry odpadów

Polska złożyła skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na Niemcy w związku z niedopełnieniem obowiązków wynikających z prawa Unii Europejskiej. Jak poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska, nasi zachodni sąsiedzi uchylają się od odpowiedzialności w sprawie uprzątnięcia 35 tys. ton odpadów, które z Niemiec trafiły nielegalnie do Polski.