Tag: Gospodarka odpadami

Powiązane

Recykling

Opłaty za odpady: jakie zadania inkasenta

Czy inkasent wyznaczony do poboru opłaty za odpady może również odbierać zaległości z tego tytułu (jest metoda w zależności od liczby mieszkańców)? Z tej racji otrzymałby również wynagrodzenie a zaległości jest sporo – pyta radny.

Unijne środki na poprawę warunków zbierania i segregowania śmieci

Do 21 marca można składać aplikacje o dofinansowanie ze środków działania 5.1 „Gospodarka odpadowa" programu województwa warmińsko-mazurskiego. Wnioskodawcami mogą być m.in. samorządy.

Najnowsze zmiany w przepisach odpadowych

Obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku przepisy stanowią krok w kierunku wdrożenia do polskiego prawa gospodarki o obiegu zamkniętym i rozszerzonego systemu odpowiedzialności producenta.

Pieniądze na recykling i budowę punktów napraw

Zarząd województwa świętokrzyskiego dofinansuje projekty z zakresu gospodarki odpadami. Przeznaczy na to 3,5 mln zł.

Nie każde postępowanie sądowe wymaga tworzenia rezerwy bilansowej

Brak regulacji w zakresie ustalania cen i opłat za usługę odprowadzania wód opadowych wywołuje wiele wątpliwości po stronie samorządu gminnego w całym kraju. Zaliczenie usługi do zadań własnych gminy nie oznacza, że musi być ona świadczona nieodpłatnie.

Kolejna zmiana w opłatach za śmieci w stolicy. Metraż bez znaczenia

Od 2022 roku warszawiacy mają płacić jednolitą stawkę za odpady. Będzie wynosić 85 zł od mieszkania oraz 107 złotych za dom jednorodzinny.

Dotacje na przydomowe oczyszczalnie tylko dla mieszkańców gminy

- Wójt opracował projekt uchwały w sprawie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych. Według projektu dotacja ma być tylko dla osób zamieszkałych na terenie gminy. Czy taki zapis będzie zgodny z prawem? Chodzi o ograniczenie dotacji tylko do naszych mieszkańców – pyta radny.

Odbieranie odpadów po wpisie do rejestru

Naruszenie zakazu mieszania odpadów może skutkować orzeczeniem przez wójta zakazu wykonywania regulowanej działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych, a na przedsiębiorcę mieszającego odpady może być nałożona kara pieniężna.

Jedna pomyłka w segregacji śmieci to nie powód do podwyżki

Niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów dotyczy tych właścicieli nieruchomości, którzy notorycznie w pojemnikach na odpady zmieszane umieszczają odpady, które powinny być gromadzone selektywnie.

NSA o opłatach za śmieci: przynajmniej jeden kubeł trzeba zadeklarować

Gdy pojemnik jest wystarczający do odbioru odpadów, właściciel nie ma obowiązku zgłaszania większej ich ilości. Ale co najmniej jeden o pojemności uchwalonej w regulaminie musi się znaleźć w formularzu.