Tag: Gospodarka odpadami

Powiązane

Recykling

Warszawa przegrała spór o opłaty za śmieci. Jest wyrok NSA

Poprzednie opłaty za odpady komunalne w Warszawie były uchwalone niezgodnie z prawem.

Gospodarka odpadami powinna być optymalna

Organ administracyjny odmawia wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, biorąc pod uwagę potencjalne ryzyko, jakie niesie ze sobą prowadzenie tego rodzaju działalności.

Kiedy można zwolnić z opłat komunalnych za śmieci

Na sesji rady gminy planowane jest uchwalenie nowych stawek opłat za odpady komunalne na 2022 rok i wprowadzenie zwolnienia dla rodzin wielodzietnych – 50 proc. opłaty za trzecie i kolejne dziecko w rodzinie. Zwolnienie ma dotyczyć rodzin, które terminowo regulowały dotąd opłaty za odpady. Chodzi o docenienie tych rodzin a nie wszystkich, które często nie wnoszą opłat. Czy będzie to legalne? – pyta radna.

Jak nakładać podatki i zarządzać nieruchomościami

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji szuka instytucji, które przeprowadzą kursy i szkolenia dla pracowników samorządowych lub pracowników jednostek komunalnych.

Rząd wziął się za śmieci i recykling. Co jest w nowelizacji ustawy o odpadach

Ma być mniej odpadów na jednego mieszkańca, a surowce lepiej odzyskiwane. Skorzysta środowisko i mieszkańcy.

Biznes krytykuje nowy system opłat za recykling śmieci

Producenci opakowań, którzy mają zacząć płacić za ich recykling, chcą, by nowe przepisy faktycznie wpływały na ochronę środowiska, a nie stanowiły kolejnego podatku.

Nie stracą możliwości odbierania odpadów od biznesu

Wśród wprowadzonych zmian m.in. na nowo uregulowano zasady przystępowania i występowania przedsiębiorców (nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady) z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Śmieciowa puszka Pandory - samorządy będą miały kłopoty

Uchwalona przez Sejm 8 lipca nowelizacja tzw. „ustawy czystościowej" spowoduje wiele kłopotów w samorządach. Jak można się przed nimi uchronić?

Koniec horrendalnych opłat za śmieci liczonych od zużycia wody

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obliczana na podstawie metody „od ilości zużytej wody”, nie będzie mogła przekroczyć 7,8 proc. dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe (ok. 150 zł) - to jedno z najważniejszych założeń nowelizacji podpisanej przez przez prezydenta.

Polacy produkują coraz więcej odpadów komunalnych - raport

Wzrost ilości śmieci w przeliczeniu na mieszkańca od 2004 do 2008 r. wynosił 7 kg, a w latach 2016–2020 aż 39 kg.