Materiał powstał we współpracy z centrum medycznym Corten Medic

W jaki sposób epidemia wpływa na działanie waszej firmy?

Epidemia wpłynęła na wszystkie obszary funkcjonowania Corten Medic, od dostawców, poprzez pracowników i proces leczenia, po pacjentów. W każdym z tych obszarów najważniejsi są ludzie, którzy w czasie epidemii odczuwają uzasadniony strach lub obawę o własne zdrowie i bezpieczeństwo najbliższych. Na początku epidemii wielu pacjentów odwoływało wizyty. To z medycznego punktu widzenia nie zawsze było wskazane. Mieliśmy też pacjenta, który przełożył wizytę, ale w tym czasie rozwinął się stan zapalny i leczenie ostatecznie i tak musiało się odbyć. Było ono jednak znacznie dłuższe, boleśniejsze i kosztowniejsze. Obawy o zdrowie dotyczyły również nas samych, czyli pracowników i naszych rodzin.

Jak zminimalizować negatywny wpływ epidemii na funkcjonowanie firmy?

Kluczowe są cztery obszary: wprowadzenie procedur bezpieczeństwa, komunikacja, diagnoza oraz dywersyfikacja (rozproszenie struktur i zasobów). Wprowadzanie procedur bezpieczeństwa ma zagwarantować fizyczne bezpieczeństwo w miejscu pracy. Może to dotyczyć wprowadzenia pracy zdalnej, dezynfekcji pomieszczeń, ankiet realizowanych przed wejściem do firmy. Każdy przypadek jest indywidualny. Drugi aspekt dotyczy realizacji procedury bezpieczeństwa. Jeśli klienci wiedzą, jakie działania są podejmowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa, to zdecydowanie łatwiej podjąć im odpowiednią decyzję. Trzeci aspekt dotyczy testowania pracowników. Im szybciej dana firma wykryje pracownika zakażonego, tym mniejsza będzie skala, czyli potencjalna lista zakażonych. Ostatni element dotyczy przygotowania się spółki na czarny scenariusz i minimalizacji jego konsekwencji. Najlepiej odzwierciedla to podejście, że nie cały zarząd jest w jednym pokoju. Oczywiście każda spółka i działalność mają swoją specyfikę i zamiast gotowego rozwiązania dla wszystkich, warto dopasować ogólne zasady bezpieczeństwa do danej spółki.

Co dla firmy oznacza pracownik chory na Covid-19?

Corten Medic, rozpoczynając współpracę z firmą, wdraża procedurę bezpieczeństwa polegającą na uniknięciu takiego zagrożenia. W przypadku wykrycia pracownika chorego na Covid-19 jest to zupełnie inny zestaw działań. Jeśli przedsiębiorca nic nie zrobi, a taki niezdiagnozowany pracownik będzie spokojnie pracował i zakażał innych, to dla spółki może oznaczać co najmniej 14-dniową przerwę w funkcjonowaniu całego zakładu. Oceniając skutki takiego działania, warto wziąć również pod uwagę zachowanie pracowników już po wykryciu i zmitygowaniu zagrożenia. Tutaj też jest ważny aspekt ludzki, którego nie da się wyrazić w skali finansowej. Natomiast przy szybkim działaniu i zdiagnozowaniu takiego pracownika spółka może bardzo ograniczyć skutki tej sytuacji. Jednym z problemów, z którymi spotykają się spółki w takiej sytuacji, jest wytypowanie pracowników do badań oraz organizacja pracy w tym czasie.

Kiedy warto wykonać testy pracownikom i w jaki sposób to sprawnie przeprowadzić?

Testy mogą pełnić dwie funkcje. Pierwsza z nich to funkcja prewencyjna. Realizowana jest wtedy, gdy jeszcze żaden pracownik nie został zakażony, a test ma uchronić pracowników przed takim, który może być bezobjawowy lub mieć nietypowe objawy. W Corten Medic przygotowaliśmy specjalny sprzęt i systemy, aby móc sprawnie zrealizować te testy przed wpuszczeniem pracowników na teren zakładu. Druga funkcja testu to diagnoza. Najczęściej jest ona realizowana, gdy w firmie zdiagnozowano pracownika chorego na Covid-19. Są to sytuacje, gdy ktoś dzwoni do nas z pytaniem, co zrobić, bo właśnie u nich w firmie zdiagnozowano osobę zakażoną. Pomimo różnych sytuacji przede wszystkim wspólnie ustalamy przejrzysty plan działania. W tych sytuacjach najczęściej jest on wdrażany w ciągu dwóch–trzech dni. Rozumiem też specyfikę problemu i zależy nam na pomocy, dlatego często po ustaleniu warunków współpracy działamy nawet bez podpisania umowy. Rozróżnienie tych dwóch funkcji jest ważne również z perspektywy wyboru rodzaju testów do badania.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Jak pracownicy reagują na testy Covid-19 przeprowadzane przez firmę?

Przede wszystkim widoczna jest bardzo duża świadomość wśród pracowników. Zdają sobie sprawę, że im więcej testów zrealizowanych, tym większe bezpieczeństwo pracy. Widzą też w tym odpowiedzialność i solidarność firmy właśnie w tym czasie. Ważna jest dla nas również ocena zarządu firmy. Często po jednym doświadczeniu współdziałania z Corten Medic w sytuacji kryzysowej wprowadzamy wspólnie działania prewencyjne – już w trochę bardziej ustabilizowanych warunkach.

Jakie są dostępne dla pracowników rodzaje testów w kierunku Covid-19?

W Corten Medic dostępne są trzy rodzaje testów: RT PCR (na obecność koronawirusa) oraz IgG i IgM jakościowe i ilościowe (na obecność przeciwciał). Testy RT PCR są to testy genetyczne wykrywająca RNA wirusa w organizmie. Natomiast testy IgG i IgM są to testy na obecność przeciwciał. Oznacza to, że za pomocą tych testów sprawdzamy, czy organizm zaczął się bronić. Również dzięki tym testom można poznać, czy ktoś przeszedł już zakażenie.

Czy testy dają wiarygodne wyniki?

Do oceny wiarygodności testów należy wziąć pod uwagę trzy kwestie: rodzaj testu, czas realizacji badania oraz interpretację wyników. Testy jakościowe IgG i IgM są najmniej wiarygodne, ale szybkie. Również tych testów na rynku dostępnych jest wiele. Ważne, aby wybrać te, które mają wysoką specyficzność i czułość, gdyż to określa, na ile dany test daje wiarygodny wynik. W Corten Medic stosujemy testy bardzo precyzyjne, tj. z czułością powyżej 95 proc. W przypadku testów RT PCR czułość wynosi ponad 99 proc. Przy ocenie wiarygodności testów konieczne jest uwzględnienie czasu badania. Przeciwciała IgM (pierwsza linia obrony układu immunologicznego) wykształcają się po trzech–sześciu dniach od kontaktu z wirusem. Dopiero po tym czasie testy wskażą wiarygodne wyniki. Testy RT PCR dają wiarygodne wyniki wcześniej, jednak nie pierwszego dnia od kontaktu z zakażonym – wirus nie jest od razu obecny w całym organizmie.

Trzecią kwestią jest interpretacja, tj. co oznacza dany wynik, jakie działania należy podjąć. Kontakt z lekarzem po otrzymaniu wyników laboratoryjnych jest naturalną kwestią również w przypadku innych badań diagnostycznych. Myślę, że największą wartość dla pacjentów Corten Medic stanowi właśnie ten aspekt edukacyjno-medyczny, który pomaga podjąć działania, a nie tylko poznać wynik.

Jak wygląda takie badanie i czy można wykonać je na terenie zakładu pracy?

W odniesieniu do roli Corten Medic w kontekście leczenia Covid-19 naszym celem jest umożliwienie innym przedsiębiorstwom ciągłego, możliwie bezpiecznego funkcjonowania. W związku z tym przy nawiązywaniu współpracy ustalamy sposób realizacji badania. Najczęściej na terenie zakładu lub przed jego wejściem organizujemy mobilny punkt pobrań, w którym wszyscy pracownicy są diagnozowani i otrzymują informacje. Dzięki temu pracownicy nie tracą czasu na dojazdy, a sama organizacja badania przebiega sprawnie i bezinwazyjnie dla przedsiębiorstwa. Szczególnie, że samo pobranie materiału lub zrobienie testu trwa kilka minut. W tym czasie pracownicy otrzymują niezbędne instrukcje dotyczące sposobów postępowania lub ustalonych wcześniej z pracodawcą procedur postępowania.

Jak szybko reagujecie na zgłoszenie potrzeby wykonania testów?

W sprawach nagłych jesteśmy w stanie do 24 godzin zorganizować potrzebną pomoc i profesjonalną diagnostykę w kierunku Covid-19.