Partner relacji: BASF Polska

Zobowiązania firm związane z odpowiedzialnym biznesem, ujęte w strategiach ESG, obejmujących środowisko, odpowiedzialność społeczną i ład korporacyjny, są dziś w centrum agendy biznesowej wielu firm. Jak to wygląda w przypadku BASF jeśli chodzi o ochronę klimatu i środowiska?

W przypadku naszej firmy te postanowienia są również aktualne. Od wielu lat działania na rzecz klimatu są w naszym DNA.

Jakie to są działania?

Nasza firma robi wiele, począwszy od projektów, które mają na celu odejście od surowców kopalnych na rzecz surowców odnawialnych, po usprawnienia i zmiany procesów i technologii w naszych zakładach produkcyjnych, tak żeby te technologie były jak najmniej emisyjne. W efekcie mamy coraz większą liczbę produktów o niskim śladzie węglowym. Mamy nawet w firmie specjalny dział – Net Zero Accelerator, którego celem jest wprowadzanie tego typu projektów we wszystkich naszch zakładach na całym świecie. Dział ten jest również zaangażowany w takie projekty, jak farmy wiatrowe na Morzu Północnym. Mamy także własne zakłady fotowoltaiki w Schwarzheide.

Naszym najnowszym projektem w tym obszarze jest kraker elektryczny. Do tej pory kraker do produkcji surowców bazowych był ogrzewany gazem, natomiast mamy pilotażowy projekt krakera ogrzewanego energią elektryczną pochodzącą z OZE. Realizujemy także projekt ChemCycling, który ma na celu wykorzystanie oleju pirolitycznego do produkcji chemikaliów. Jest on wykorzystywany na równi z surowcami kopalnymi i je zastępuje. Projekt ChemCycling realizujemy również z naszymi partnerami w Polsce.

Transformacja w myśl zrównoważonego rozwoju to wyzwanie dla każdej firmy, którego skala jest pewnie proporcjonalne do wielkości. Jak w praktyce przebiega to w tak ogromnym organizmie jak globalny koncern chemiczny? Gdzie są największe wyzwania?

Największym wyzwaniem jest sprostanie wymogom, którymi jest uregulowany europejski rynek. Wiadomo, że technologie, które wdrażamy, są bardzo drogie i czasochłonne. A nie zapominajmy, że realizując nowe procesy i nowe technologie musimy też myśleć o tym, żeby być konkurencyjnymi.

Patrząc z perspektywy mojej funkcji sprzedażowej, warto wspomnieć, że jako firma chemiczna wprowadzamy na rynek coraz więcej produktów, które mają obniżony bądź ujemny ślad węglowy. Wiadomo, że surowce do ich produkcji wymagają od nas większych kosztów i nakładów pracy, a co za tym idzie, sprzedajemy je też po nieco wyższych cenach. Pytanie, czy rynek, szczególnie w Polsce, jest gotowy, żeby zapłacić więcej za te produkty. Czy finalny konsument jest w stanie zaakceptować produkty, które powstały na bazie surowców odnawialnych, są przyjazne dla środowiska, ale w efekcie kosztują więcej.

A jak działacie w pozostałych obszarach z zakresu ESG?

Jeśli chodzi o zaangażowanie społeczne to bardzo szeroko działamy w edukacji. Zaczynamy współpracę ze szkołami i instytucjami na bardzo wczesnym jej etapie. Niedawno brałam udział w wydarzeniu, które organizowała Fundacja Inspiring Girls. Miało ono na celu rozwój dziewczynek. Zrobiliśmy warsztaty dla 12-latek, na których pokazywaliśmy, że istnieje nie tylko praca blogerki czy youtuberki, ale że dziewczynki mogą też pracować w poważnych firmach chemicznych, mogą się realizować w zawodach technicznych. Od 12 lat realizujemy różne projekty w laboratorium w Centrum Nauki Kopernik. Prowadzimy tam warsztaty, zajęcia, pokazy dla dzieci polskich i ukraińskich.

Powiedzmy jeszcze o obszarze, o którym zwykło się mówić, że w Polsce kuleje, czyli współpracy nauki i przemysłu. Celem jest to, by absolwenci wchodzący na rynek pracy byli wyposażeni w jak najlepszy zestaw kompetencji rzeczywiście potrzebnych przedsiębiorcom. Jakie są wasze doświadczenia na tym polu?

Nasza firma współpracę z wyższymi uczelniami, głównie politechnikami, realizuje szeroko w całym kraju. Bardzo długo i dobrze współpracujemy z Politechniką Warszawską. Od 2015 roku realizujemy zajęcia, które się nazywają ZBT, czyli zarządzanie biznesem technologicznym. Prowadzą je osoby z różnych stanowisk w naszej firmie. Celem jest pokazanie studentom, głównie kierunków technicznych, co mogą robić po studiach. Że mają możliwości pracy nie tylko w laboratorium, ale że zadania w koncernie chemicznym to także praca w HR, w dziale logistyki, można się również zajmować zrównoważonym rozwojem. Współpracujemy także z Politechniką Śląską. Te działania przebiegają bardzo sprawnie.

Natomiast moje doświadczenia pokazują, że brakuje systemowego podejścia, jeśli chodzi o współpracę nauki z przemysłem. Obecnie jest ona wypracowana poprzez profesorów uczelni, poprzez pracowników firm. Odbywa się na zasadzie indywidualnej, a nie systemowej.

Warto także dodać, że jeśli chodzi o absolwentów uczelni wyższych to są oni bardzo dobrze przygotowani merytorycznie pod względem technicznym do wejścia na rynek pracy. Jednak wzmocnienia wymagają takie umiejętności miękkie, jak pracy zespołowa, elastyczność jeśli chodzi o narzędzia cyfrowe, z których korzystamy, znajomość języków. Ale także znajomość trendów, najnowszych regulacji, sytuacji na rynku w zakresie transformacji klimatycznej biznesu.

Partner relacji: BASF Polska