Więcej firm zmierzy się z raportami ESG

Chcemy pokazać polskim przedsiębiorcom i firmom, co oznacza raportowanie zgodne z Europejskimi Standardami Sprawozdawczości w zakresie Zrównoważonego Rozwoju – mówi prof. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego, organizator Rankingu ESG. Odpowiedzialne zarządzanie 2024.

Publikacja: 15.05.2024 03:00

Więcej firm zmierzy się z raportami ESG

Foto: mat. pras.

„Rzeczpospolita” jest partnerem medialnym rankingu

Do kogo skierowany jest Ranking ESG. Odpowiedzialne zarządzanie 2024 (d. Ranking Odpowiedzialnych Firm) koordynowany przez Kozminski Business Hub?

To już 18. edycja rankingu. Kierujemy go do przedstawicieli firm z Listy 500 „Rzeczpospolitej”, z zamiarem systematycznego poszerzania grona uczestników, przynajmniej do Listy 2000 „Rzeczpospolitej”. W perspektywie dwóch–trzech lat wszystkie największe firmy w Polsce, czyli ponad 3000, będą zmuszone do przygotowywania raportów ESG.

Skąd zmiana nazwy rankingu i jakie zmiany zaszły wobec poprzednich edycji?

Cały ruch Społecznej Odpowiedzialności Biznesu przechodzi istotną transformację – od czegoś, co było na początku tzw. dobrą firmą, tak zresztą nazywał się ten ranking, do odpowiedzialnych firm, które podejmują wyzwania społecznej odpowiedzialności i mają to w strategiach. Tak doszliśmy do ESG, a wraz z ESG do standardów sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Skoro największe firmy wczytują się w standard sprawozdawczości, to tym rankingiem chcemy go im przybliżyć, czyli zbudować ankietę tak, aby w miarę możliwości przejść przez najważniejsze obszary europejskiego standardu raportowania (ESRS). Tym tropem idzie 70 pytań. W ten sposób chcemy uzmysłowić firmom skalę tego raportowania, co daje rankingowi walor edukacyjny. Modyfikacji tegorocznej ankiety dokonała specjalnie powołana Rada Naukowa Rankingu ESG, w skład której weszli eksperci Climate Leadership UNEP/GRID, Akademii Leona Koźmińskiego i Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Czy polskie firmy mają świadomość wymogu raportowania, który jest przed nimi?

Jest bardzo różnie, to zależy od branży lub formy własności. Największe firmy, czyli ponadnarodowe korporacje, zdecydowanie to wiedzą. One dostają informacje z centrali i być może będą raportować np. tylko do centrali. Największe spółki Skarbu Państwa też znają temat, były już zaawansowane w raportowaniu, podobnie jak spółki giełdowe czy sektor finansowy, który w dużym stopniu jest przygotowany. Największy kłopot mają duże polskie firmy prywatne, które nie są spółkami giełdowymi. Wiedzą, że coś ich czeka, ale jeszcze nie teraz, i dlatego ten temat odkładają na przyszłość.

Do kiedy firmy mogą się zgłaszać, aby wziąć udział w rankingu?

Firmy powinny wypełnić ankietę do 24 maja. Potem trafi ona do weryfikacji, którą prowadzi firma Deloitte, a pod koniec czerwca ogłosimy pełny ranking. Aby otrzymać link do ankiety Rankingu ESG, należy wysłać zgłoszenie swojej firmy na jeden z adresów mailowych: ranking_esg@rankingodpowiedzialnychfirm.pl lub rankingodpowiedzialnychfirm@gmail.com.

„Rzeczpospolita” jest partnerem medialnym rankingu

„Rzeczpospolita” jest partnerem medialnym rankingu

Do kogo skierowany jest Ranking ESG. Odpowiedzialne zarządzanie 2024 (d. Ranking Odpowiedzialnych Firm) koordynowany przez Kozminski Business Hub?

Pozostało 95% artykułu
Biznes
Koniec najgorszego okresu dla start-upów? Zapowiada się ożywienie
Biznes
Asseco zapowiada, że cały rok będzie dobr
Materiał partnera
Ewolucja, a nie rewolucja w odpadach
Materiał partnera
Nowe limity zarobkowe dla wcześniejszych emerytów i rencistów
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Materiał partnera
Konsumenci i technologie – to dziś wyzwania handlu
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał