Kampania "Wspieram Sukces Kobiet" składa się z kilku elementów. Pomysłodawcą jest Fundacja SPS przy wsparciu merytorycznym Uniwersytetu SWPS. Kampania ma zachęcić kobiety do udziału w wyborach - ale też pokazać, jak poszczególne partie i kandydaci oraz kandydatki podchodzą do spraw, które są dla kobiet ważne.  Jej założenia zostały ogłoszone we wtorek w Warszawie. 

Jednym z elementów projektu jest badanie wykonane na próbie ponad 18 tysięcy kobiet - z pytaniem, dlaczego kobiety nie głosują. Wyniki?  29 proc. badanych deklaruje, że nie odpowiada im program żadnej partii. Co więcej, 23 proc. ankietowanych w tym badaniu - na bardzo dużej próbie, co odróżnia je od innych badań publikowanych w sferze publicznej - twierdzi, że nie ma czasu lub nie ma możliwości dojazdu do lokalu wyborczego. 14 proc. ankietowanych jest niezainteresowana polityką lub nie zna programów wyborczych, a 11 proc. jest rozczarowanych polityką jako taką lub jest rozczarowanych politykami, na których głosowały w przeszłości. 

Czytaj więcej

Sondaż Ipsos: Koalicja Obywatelska zbliżyła się do PiS. Jeden mandat może zdecydować o tym, kto ma większość w Sejmie

Jakie zdaniem ankietowanych są najważniejsze sprawy, z którymi borykają się kobiety? 89 proc. wskazało przemoc wobec kobiet, 77 proc. - brak żłobków i przedszkoli, 72 proc. - ubóstwo starszych kobiet, 72 proc. - wsparcie dla kobiet planujących ciążę i spodziewających się dziecka, 69 proc. - ograniczenie możliwości pracy kobiety w związku z opieką nad dzieckiem, 66 proc. - ochrona środowiska, 64 proc. - urlopy macierzyńskie i tacierzyńskie, 63 proc. - zmiany w prawie alimentacyjnym, 63 proc. - wsparcie matek samotnie wychowujących dzieci.

Kluczową częścią projektu są wyniki ankiety wśród kandydatów i kandydatek ubiegających się o mandat posła lub posłanki w wyborach, która została przygotowana przez ekspertów z Uniwersytetu SWPS. Ankieta dla kandydatów i kandydatek zawiera 20 pytań. Jej wyniki będą sukcesywnie publikowane na stronie https://wspieramsukceskobiet.pl/ i mają polepszyć wiedzę wyborców - kobiet i nie tylko - o tym, jakie poglądy mają kandydaci i kandydatki w nadchodzących wyborach. Wyniki mają być prezentowane w formacie "zielonego", lub "czerwonego" światła dla konkretnego kandydata lub kandydatki. "Ankieta jest dobrowolna, nieanonimowa i nie jest formą agitacji wyborczej. Projekt Wspieram Sukces Kobiet nie jest powiązany z żadnym komitetem wyborczym czy partią polityczną. Ma na celu wyłącznie zachęcenie kobiet do świadomego podejmowania działań wyborczych przez weryfikację poglądów kandydatów i kandydatek na tematy istotne z perspektywy kobiet, które umożliwiają większy stopień uczestnictwa kobiet w życiu codziennym, ekonomicznym, politycznym i społecznym" - podkreślają twórcy projektu.