Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę, że po uchwale 7 sędziów NSA z 2 grudnia 2019 r. (sygn. akt II OPS 1/19), w której wskazano, że transkrypcja aktu (przeniesienie do polskiego rejestru stanu cywilnego) jest w takiej sytuacji niedopuszczalna, droga do uzyskania polskiego aktu urodzenia została dla tych dzieci zamknięta. A jest on niezbędny do uzyskania paszportu, a w wielu przypadkach także do uzyskania dowodu osobistego i numeru PESEL.

Czytaj także:

W Polsce dziecko nie może mieć dwóch matek - uchwała NSA

- Nie mając polskich dokumentów tożsamości i numeru PESEL, nie mogą korzystać z wielu związanych z obywatelstwem uprawnień (np. z publicznej służby zdrowia lub edukacji), a także – co szczególnie istotne w kontekście tej sprawy – korzystać z fundamentalnej dla prawa UE swobody przemieszczania się i wyboru miejsca zamieszkania - wyjaśnia RPO.

Na jego wniosek Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie skierował do Trybunału Sprawiedliwości UE pytanie prejudycjalne w tej sprawie.

Rzecznik podkreśla, że sprawa ta nie dotyczy uznania rodzicielstwa jednopłciowego. Wyrok TSUE - jeśli orzeknie on o sprzeczności odmowy transkrypcji z prawem UE - też nie będzie miał takich skutków. - Może natomiast ponownie otworzyć małoletnim obywatelom i obywatelkom – Polski, a tym samym UE – drogę do posiadania polskiego aktu urodzenia, polskich dokumentów tożsamości, numerów PESEL, do swobodnego przemieszczania się po Unii Europejskiej i korzystania z praw podstawowych. Bez dyskryminacji wynikającej z tego, że mają rodziców tej samej płci - wskazuje RPO.