Brak wniosków o dane chronione sektora publicznego. Porażka wdrożenia DGA

Od września 2023 r. poprzez tzw. punkt informacyjny (PI) nie wpłynął żaden wniosek o dostęp do danych chronionych sektora publicznego. Zdaniem ekspertów to stracony potencjał dla gospodarki i obywateli.

Publikacja: 20.02.2024 10:02

Brak wniosków o dane chronione sektora publicznego. Porażka wdrożenia DGA

Foto: Adobe Stock

Jednolity punkt informacyjny przewidziany w art. 8 rozporządzenia UE ws. zarządzania danymi (DGA) ma zawierać wszystkie istotne wskazówki konieczne do korzystania z tzw. danych chronionych sektora publicznego. Chodzi tu o informacje objęte poufnością ze względu na prawa osób trzecich, takie jak tajemnica handlowa, zawodowa, przedsiębiorstwa, tajemnica statystyczna, prawa własności intelektualnej czy prywatność. W punkcie znaleźć można informacje, które podmioty jakimi danymi chronionymi dysponują.

– Jeśli ktoś chce uzyskać dostęp do takich danych, musi za pośrednictwem PI złożyć wniosek o ponowne ich wykorzystywanie. PI następnie przekaże go do dysponenta danych. Podmiot sektora publicznego, po rozpatrzeniu wniosku, może udzielić dostępu do danych chronionych (do celów ponownego wykorzystywania) w sposób i na zasadach określonych w DGA – czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Cyfryzacji na nasze pytania w tej sprawie.

Jednocześnie resort poinformował, że od 24 września 2023 r., kiedy unijne rozporządzenie zaczęło być stosowane, nie wpłynął żaden taki wniosek.

– Fakt, że nikt nie skorzystał z punktu informacyjnego, tylko potwierdza całkowitą porażkę dotychczasowego wdrożenia w Polsce DGA – mówi prof. Grzegorz Sibiga, adwokat, zaznaczając, że brakuje przeznaczonego do tego formularza wniosku.

– Punkt jedynie odsyła do formularza ogólnego w portalu gov.pl. i powtarza brzmienie wybranych przepisów. Informacje o zasobach chronionych w poszczególnych podmiotach odnoszą się jedynie do promila jednostek sektora finansów publicznych w Polsce. Nie podaje też konkretów o warunkach wykorzystywania zasobów – dodaje ekspert.

Resort informuje, że nie prowadzi prac nad stworzeniem specjalnego formularza wniosku, gdyż nie wymaga tego DGA. Zapewnia też, że informował o uruchomieniu punktu oraz zorganizował szkolenia dla podmiotów administracji publicznej w kwestii publikowania wykazu danych.

– Widać, że tylko ci najbardziej świadomi cyfrowo wypełnili to zobowiązanie. Cała reszta prawdopodobnie nawet nie wie, że powinna to zrobić – mówi Jan Oleszczuk-Zygmuntowski, współprzewodniczący Polskiej Sieci Ekonomii.

– Trudno nawet ocenić, ile tracimy przez to, że ten portal nie działa właściwie. Dane sektora publicznego upublicznione na podstawie poprzednich dyrektyw skutkowały powstaniem setek różnych aplikacji związanych z mobilnością, ekologią itd. – przypomina.

Jako przykład podaje dane o stanie zanieczyszczenia powietrza. Dzięki rozwojowi aplikacji, które pozwalały go monitorować, stało się to ważnym tematem społecznym i doprowadziło do uruchomienia rządowego programu „Czyste powietrze”.

W samym PI czytamy, że chronione dane gromadzone przez sektor publiczny są wartościowym zasobem i powinny zostać innowacyjnie wykorzystane w badaniach naukowych czy rozwiązaniach bazujących na AI.

– Niestety, nie widać jednak wielkiego zainteresowania nimi, co mnie dziwi. Powinniśmy budować świadomość, że po takie dane można sięgnąć – mówi Piotr Wołejko, ekspert ds. społeczno-gospodarczych Federacji Przedsiębiorców Polskich. – Interefejsy publicznych baz danych są zwykle dość toporne. Dlatego też sektor prywatny, ze swoim podejściem prokonsumenckim, mógłby tu wkroczyć i stworzyć bardziej przyjazne interfejsy. A przy okazji na tym zarobić – puentuje Wołejko.

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność