Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego łatwiej dostępne

Dzięki informatyzacji i połączeniu z bazą PESEL Krajowy Rejestr Karny ma ułatwić życie składającym zapytania o niekaralność i wyeliminować pomyłki.

Publikacja: 30.03.2023 07:00

Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego łatwiej dostępne

Foto: Adobe Stock

W Rządowym Centrum Legislacji rozpoczął się kolejny etap prac nad nową ustawą o Krajowym Rejestrze Karnym. Powód? Integracja systemu KRK 2.0 z rejestrem PESEL. Dzięki niej mniej ma być postępowań wyjaśniających prowadzonych w celu ustalenia prawidłowych danych.

Mniej danych osobowych będzie potrzebnych do złożenia zapytania. Projekt wprowadza jako zasadę sporządzanie i przekazywanie do KRK dokumentów w postaci elektronicznej.

Czytaj więcej

Krajowy Rejestr Karny: zaświadczenia z automatu

Wnoszenie o informację z KRK i jej uzyskanie będzie się odbywać drogą elektroniczną, co przyspieszy postępowania prowadzone przez podmioty uprawnione do uzyskania informacji z rejestru. Wyjątkiem mają być osoby fizyczne, które będą mogły złożyć zapytanie o udzielenie informacji z KRK także drogą papierową lub osobiście w Biurze Informacyjnym KRK albo w jego punkcie informacyjnym.

Informacje o podmiotach zbiorowych co do zasady będzie mógł uzyskać każdy bez wskazania, na potrzeby jakiego postępowania jest potrzebna. Wyeliminowanie badania uprawnienia podmiotu do wnoszenia o informację z KRK pozytywnie wpłynie na szybkość jej udzielenia.

Etap legislacyjny: Komitet ds. cyfryzacji

Nauczyciele
Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli
Prawo karne
Sąd Najwyższy nie posłuchał TK ws. prawa łaski dla Kamińskiego i Wąsika
Sądy i trybunały
Prof. Andrzej Zoll: premier zachowuje się w sposób niedopuszczalny
Prawo karne
Komisja wystawi wilczy bilet do pełnienia funkcji państwowych
Sądy i trybunały
TK ma wesprzeć PiS w odblokowaniu Trybunału