Przykłady? W Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w pionie pracy i ubezpieczeń społecznych w 2018 r. skierowano do mediacji trzy sprawy i zawarto dwie ugody. W 2020 r. jest już 325 spraw i 16 ugód. Do mediacji kieruje się tam 31,4 proc. spraw, a ugodami kończy się 11,2 proc. wszystkich spraw wpływających do sądu, w których może być stosowana mediacja. 2020 r.).

Czytaj też: Czy mediacja jest możliwa w każdej sprawie

W marcu 2019 r. zawarto porozumienie ramowe między Sądem Rejonowym dla Łodzi- -Śródmieścia a Łódzkim Porozumieniem Mediatorów dotyczące upowszechniania i promowania mediacji. Jednym z efektów porozumienia było wprowadzenie Zielonego Pokoju z dyżurującymi mediatorami. Wartością porozumienia jest to, że to sami mediatorzy skupieni w Łódzkim Porozumieniu – pod kontrolą sądu – ustalają grafik spotkań.

W związku z epidemią funkcjonowanie Zielonego Pokoju zostało ograniczone w 2020 r. W lutym 2021 r. w związku z kolejnymi ograniczeniami epidemicznymi wprowadzono wirtualny Zielony Pokój – alternatywę dla dotychczasowych rozwiązań, co pozwala na zdalne spotkanie z mediatorem. Mediatorzy liczą, że może nadszedł czas, by sądy spróbowały przesyłać więcej niż dotąd spraw do mediacji. Poza daniem szansy na ugodowe rozwiązanie i umorzenie postępowań może to też przeciwdziałać trudnym do wyobrażenia problemom orzecznictwa po paraliżu wymiaru sprawiedliwości wywołanym pandemią.

Jakie są zalety mediacji? Jej zwolennicy obliczyli, że jest ona 13 razy szybsza i pięciokrotnie tańsza od postępowania sądowego.