Tomasz Zalewski, partner zarządzający oraz Katarzyna Klimczak, radca prawny z zespołu TMT doradzali Politechnice Warszawskiej w negocjacjach umowy z Lotos Lab Sp. z o.o. dotyczącej współpracy Lotos i Politechniki nad projektami badawczo-rozwojowymi w zakresie niskoemisyjnego transportu oraz magazynowania energii. Celem wspólnych działań jest wytworzenie prototypów rozwiązań technologicznych, które mogłyby zostać wdrożone w przemyśle. Strony zadeklarowały wolę wszechstronnej i elastycznej współpracy, mającej mieć wyraz w zawieraniu umów szczegółowych na podstawie negocjowanej przez kancelarię umowy ramowej, dotyczących już konkretnych projektów.

Dokumenty inicjujące wspólną działalność badawczo-rozwojową Politechniki Warszawskiej oraz Grupy LOTOS S.A. i spółki LOTOS Lab podpisane zostały 25 września. W wydarzeniu wziął udział Tomasz Dąbrowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii. Porozumienie o współpracy sygnowali prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej oraz Mateusz Aleksander Bonca, prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A. i Patryk Demski, wiceprezes Zarządu ds. inwestycji i innowacji Grupy LOTOS S.A. Do realizacji postanowień porozumienia władze koncernu wyznaczyły LOTOS Lab, jako podmiot realizujący zadania w zakresie inicjowania, koordynowania, finansowania i realizacji projektów badawczo-rozwojowych w Grupie Kapitałowej LOTOS. Umowę ramową pomiędzy spółką a uczelnią sygnowali Marzena Koczut, prezes Zarządu LOTOS Lab oraz Piotr Kociński, wiceprezes Zarządu LOTOS Lab.

– Porozumienie i umowa ramowa z tak renomowanym partnerem przemysłowym, jakim jest Grupa LOTOS S.A., realizującym wiele innowacyjnych projektów, jest szczególnie ważna dla uczelni technicznej, która opracowuje i wdraża najnowsze technologie. Cieszymy się, że potencjał naukowy Politechniki Warszawskiej, a w szczególności Wydziałów: Fizyki, Samochodów i Maszyn Roboczych, Elektrycznego, Chemicznego oraz Inżynierii Materiałowej został doceniony przez Grupę LOTOS S.A i że zaproponowana nam została taka współpraca – powiedział prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej. I dodał: – Politechnika Warszawska przykłada dużą wagę do technologii magazynowania i przetwarzania energii oraz zagadnień związanych z różnorodnymi sensorami. Chciałbym w tym miejscu podkreślić, że podstawowym i pożądanym rezultatem prac nad projektami mają być prototypy rozwiązań technologicznych, które będą mogły zostać poddane wdrożeniu przemysłowemu. Taka praktyczna możliwość jest zawsze niezwykle ważna dla środowiska naukowego, a szczególnie istotna dla Politechniki Warszawskiej, która ma ambicje współtworzenia nowoczesnej polskiej gospodarki – czytamy na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej.

Prowadzone przez LOTOS Lab projekty innowacyjne skupiają się na dwóch kluczowych obszarach: bateriach litowo-jonowych oraz wodorze (wybrane elementy łańcucha wartości wodoru).

Zgodnie z umową Politechnika Warszawska ma zapewnić laboratoria oraz wykwalifikowaną kadrę, która zrealizuje określone zadania w ramach poszczególnych projektów. Prace badawcze będą prowadzone w szczególności na Wydziale Fizyki, Wydziale Elektrycznym, Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych, Wydziale Chemicznym oraz Wydziale Inżynierii Materiałowej. Po stronie LOTOSU natomiast leży między innymi wsparcie zakupu niezbędnego do prac sprzętu, technologii czy licencji.

– Cieszymy się, że mieliśmy okazję wspierać Politechnikę Warszawską przy tym przedsięwzięciu. Sektor naftowy stoi obecnie przed wyzwaniami związanymi z coraz bliższą perspektywą rezygnacji z tradycyjnych źródeł energii i przejścia na transport niskoemisyjny. Mamy nadzieję, że potencjał intelektualny Politechniki i prowadzone przez nią badania dadzą w rezultacie rozwiązania, które pozwolą polskiemu przemysłowi stać się liderem niskoemisyjnej gospodarki na skalę międzynarodową – mówi Tomasz Zalewski.