Sprawa dotyczyła skomplikowanego i precedensowego zagadnienia odpowiedzialności odszkodowawczej członków zarządu w sytuacji zarzutu przekroczenia dopuszczalnego ryzyka gospodarczego (spółka zarzucała, iż zakup został dokonany za zbyt wysoką cenę). W wyniku kilkuletniego postępowania, w trakcie którego rozpatrywane były też istotne kwestie proceduralne (związane, na przykład, z kwestią uchwały walnego zgromadzenia zezwalająca na pociągnięcie członka zarządu do odpowiedzialności), prawnikom Kancelarii udało się doprowadzić do całkowitego oddalenia powództwa.

Kancelaria reprezentowała pozwanego menedżera przed sądami obu instancji – w osobach mec. Przemysława Wierzbickiego oraz mec. Łukasza Żabczyńskiego.