CDZ doradzała przy zawarciu umowy inwestycyjnej, której przedmiotem było objęcie przez fundusze udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością działającej w sektorze produkcji i handlu certyfikowaną żywnością ekologiczną oraz żywnością zdrową i funkcjonalną przy jednoczesnym zbyciu na rzecz tej spółki przez fundusze posiadanych akcji Symbio Polska.

Ponadto, w treści umowy zostały uregulowane prawa i obowiązki stron po dokonaniu inwestycji, w tym zasady organizacji wewnętrznej nabytej spółki oraz wyjścia inwestorów z tej inwestycji. Celem współpracy funduszy, nabytej spółki oraz jej wspólników jest konsolidacja działalności operacyjnej na rynku żywności ekologicznej.

Zespołem prawników CDZ doradzającym przy transakcji kierował wspólnik Maciej Kotlicki we współpracy z r.pr. Piotrem Rychta oraz adw. Anną Skórką.