W dniu 19 marca 2019 roku, Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Pharmena S.A., spółki biotechnologicznej notowanej na rynku NewConnect od 2008 roku.

CDZ przygotowała część prawną prospektu emisyjnego oraz we współpracy z Domem Maklerskim Vestor S.A. reprezentowała klienta przed Komisją Nadzoru Finansowego w postępowaniu dotyczącym zatwierdzenia prospektu. W kolejnym etapie CDZ będzie uczestniczyła w procesie dopuszczenia akcji Pharmena S.A. do obrotu na rynku regulowanym GPW.

Celem przeprowadzenia publicznej oferty akcji Pharmena S.A. jest rozwój sprzedaży innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej fizjologicznej i naturalnej substancji czynnej 1-MNA (zarejestrowanej jako nowa żywność w Unii Europejskiej) w Polsce i Europie; rejestracja tej cząsteczki na rynku Chin, Indii, Japonii i Australii oraz kontynuacja badań nad tym lekiem w innych modelach klinicznych.

W grudniu oficjalnie uruchomiliśmy w Polsce sprzedaż pierwszego produktu. Naszą intencją jest rozbudowa portfolio produktowego w ramach nowej marki oraz wejście ze sprzedażą na rynki zagraniczne. Wierzymy, że przedstawiona niedawno strategia sprzedaży innowacyjnych suplementów diety – pokazująca atrakcyjność rozwijającego się rynku oraz potencjał naszych produktów na rynkach europejskich - zachęci inwestorów do wzięcia udziału w nadchodzącej ofercie – mówi Konrad Palka, Prezes Zarządu Pharmena S.A.

Zespołem prawników CDZ kieruje wspólnik Maciej Kotlicki oraz r.pr Piotr Rychta, specjalizujący się w prawie papierów wartościowych i transakcjach na rynkach kapitałowych.