Łączna suma wierzytelności objętych układem wynosiła ponad 6 milionów złotych. Plan restrukturyzacyjny zakładał przy tym zróżnicowane propozycje układowe dla poszczególnych grup wierzycieli. Praca nad projektem stanowiła o tyle interesujące wyzwanie, że zarówno zarząd restrukturyzowanej spółki, jak również część wierzycieli stanowiły osoby i podmioty spoza Europy.

Kancelaria KKLW wspierała Klienta na etapie przygotowania koncepcji postępowania oraz przygotowania i złożenia wniosku restrukturyzacyjnego, jak również świadczyła doradztwo już po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, wspierając dłużnika w szczególności w zakresie współpracy z nadzorcą sądowym.

Aktualnie układ oczekuje na zatwierdzenie przez Sąd.

W pracach nad projektem uczestniczyli adw. Przemysław Wierzbicki oraz adw. Jakub Brzeski.