Polska najatrakcyjniejszym rynkiem regionu dla inwestycji infrastrukturalnych

Kraje europejskie dominują w pierwszej dziesiątce globalnego rankingu atrakcyjności inwestycyjnej w sektorze infrastrukturalnym.

Publikacja: 18.12.2019 16:16

Polska najatrakcyjniejszym rynkiem regionu dla inwestycji infrastrukturalnych

Foto: Adobe Stock

Niemcy, Niderlandy i Singapur to trzy najatrakcyjniejsze rynki geograficzne dla inwestycji infrastrukturalnych – wynika z raportu „Bridging Continents. Infrastructure Index 2019" przygotowanego przez międzynarodową kancelarię prawniczą CMS we współpracy z firmą analityczną Inspiratia. W czołówce rankingu Infrastructure Index 2019 przeważają kraje europejskie, których aż 6 znalazło się w pierwszej 10-tce (obok Niemiec i Niderlandów, jeszcze Norwegia, Finlandia, Wielka Brytania oraz Belgia). Polska uznana została za najatrakcyjniejszy rynek w Europie Środkowo-Wschodniej, zajmując jednocześnie 10 miejsce w zestawieniu dla rynków europejskich i 19 pozycję w rankingu globalnym. Polska jako jedyny kraj środkowo-europejski zakwalifikowała się do pierwszej 20-tki zestawienia globalnego „Infrastructure Index 2019".

Raport „Infrastructure Index" publikowany jest co dwa lata przez międzynarodową kancelarię prawniczą CMS oraz firmę analityczną Inspiratia. Klasyfikuje on poszczególne kraje pod kątem atrakcyjności inwestycyjnej w sektorze infrastrukturalnym według sześciu podstawowych kryteriów takich jak: (1) sytuacja makroekonomiczna, (2) zdolność osiągania celów zrównoważonego rozwoju i innowacyjności, w tym jakość i stopień konsolidacji istniejącej infrastruktury, (3) system podatkowy, (4) stabilność polityczna, (5) stopień wolności gospodarczej oraz (6) udział sektora prywatnego w inwestycjach infrastrukturalnych. Tegoroczna czwarta edycja raportu objęła aż 50 państw, w tym po raz drugi kraje Europy Środkowo – Wschodniej.

„W ostatnich dwóch latach rynek infrastrukturalny w Polsce zaczął zauważalnie się zmieniać. Administracja centralna ogłosiła zamiar realizacji tzw. mega projektów infrastrukturalnych, takich jak budowa CPK oraz nowych portów morskich w Gdańsku i Gdyni. Pojawiła się także na rynku stosukowo duża liczba projektów PPP. Kilkanaście samorządów podjęło decyzję o częściowej prywatyzacji swoich spółek wodociągowych. W kolejce czekają spółki ciepłownicze. Widać rosnącą gotowość dla wykorzystywania wiedzy i funduszy sektora prywatnego w inwestycjach w aktywa infrastrukturalne. Największą przemianę jakościową przyniosło jednak odrodzenie się rynku inwestycji w odnawialne źródła energii w tym rozpoczęcie gigantycznego programu inwestycyjnego dotyczącego budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku - podkreśla Marcin Bejm, partner stojący na czele zespołu ds. infrastruktury i finansowania projektów w kancelarii CMS w Polsce.

W porównaniu do ostatniej edycji Infrastructure Index Polska zyskała 3 punkty w ocenie przyznawanej poszczególnym krajom (69 punktów w porównaniu do 66 w 2017 r.), w szczególności w zakresie kategorii udział kapitału prywatnego w projektach infrastrukturalnych. Kolejne kraje regionu Europy Środkowo-Wschodniej pojawiające się w zestawieniu globalnym - Czechy i Słowacja - uplasowały się odpowiednio na 23 i 24 miejscu.

Awans Niemiec na pierwsze miejsce rankingu wynika z koncentracji na zrównoważonym rozwoju i innowacji (wzrost o prawie 8% w porównaniu z rokiem 2017), a także wprowadzeniu ułatwień w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Z kolei Singapur (zajmujący szóste miejsce w 2017 r.), oprócz bardzo korzystnego systemu podatkowego, solidnych ram politycznych i uwarunkowań makroekonomicznych, stał się azjatyckim liderem projektów dotyczących budowy centrów danych. Tradycyjnie plasujące się wysoko w zestawieniu, Niderlandy zawdzięczając swoją pozycje m.in. przejrzystym i efektywnym procedurom zamówień publicznych oraz rozwojowi partnerstwa publiczno-prywatnego.

„Inwestycje infrastrukturalne pozwalają na łagodzenie skutków zmian klimatu, a Niemcy, które zajęły pierwszą pozycję w naszym rankingu, są doskonałym przykładem kraju, który dokłada wszelkich wysiłków i osiąga ambitne cele w zakresie rozwoju zrównoważonej infrastruktury. Warto także zwrócić uwagę, że kryteria środowiskowe, społeczne i zarządcze (ESG, które w coraz większym stopniu stają się priorytetem dla inwestorów infrastrukturalnych" – podkreśla Kristy Duane, współkierująca zespołem ds. infrastruktury i finansowania projektów w CMS.

Perspektywy rozwoju infrastruktury w Polsce w 2020 r.

Rok 2020 powinien przynieść Polsce pozycję jednego z najatrakcyjniejszych pierwotnych rynków infrastrukturalnych w Europie. Należy spodziewać się, że w roku 2020 dojdzie do zamknięcia komercyjnego i finansowego kilku istotnych toczących się obecnie projektów PPP (projektu Waste-to-Energy w Olsztynie, projektów parkingowych w Warszawie, Gdańsku i Łodzi, projektu budowy szybkiego tramwaju w Krakowie, projektu PPP dotyczącego obiektów publicznych lub budynków mieszkalnych w Tarnowie i Giżycku). Powinny rozpocząć się bardzo duże projekty PPP dotyczące budowy dróg ekspresowych w północnej Polsce (obwodnica Trójmiasta, obwodnica Szczecina), projekty portowe w Gdańsku oraz Gdyni, dwa projekty Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące budowy nowych budynków sądów, projekty rewitalizacyjne w Warszawie oraz Krynicy Morskiej. Ponadto CPK wybierze partnera strategicznego dla realizacji lotniska centralnego, rozpocznie się realizacja kilku prywatnych lub publiczno-prywatnych projektów WtE. Na rynku wtórnym dojdzie do kilku prywatyzacji w sektorze komunalnym, które powinny przetrzeć drogę szerszemu otwarciu się samorządów na współpracę z inwestorami rynku prywatnego.

Ogromną dynamikę utrzyma na pewno rynek inwestycji w odnawialne źródła energii. W roku 2020 pojawią się także na rynku projekty inwestycyjne dotyczące budowy nowych bloków gazowych oraz prywatne inwestycje w instalacje przemysłowe, w których rolę do odegrania mogą mieć zewnętrzni inwestorzy finansowi.

Metodologia

Ustalenia rankingu „Infrastructure Index" opierają się na następujących sześciu głównych wskaźnikach i dalszych podwskaźnikach:

- Sytuacja makroekonomiczna

- Zrównoważony rozwój i innowacyjność

- System podatkowy

- Stabilność polityczna

- Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej

- Udział prywatnych inwestorów Są one ważone w następujący sposób:

Sytuacja makroekonomiczna (28%):

? Roczny obrót handlowy (% PKB) 4%

- Rating kredytowy i perspektywa kredytowa 19%

? Stopy procentowe 5%

Zrównoważony rozwój i innowacyjność (16,5%):

? Wyniki w zakresie ochrony środowiska 5%

? Innowacyjność 2,5%

? Jakość i stan infrastruktury 9%

System podatkowy 7%

? Stawka podatku dochodowego od osób prawnych 3%

? Drenaż zasobów 1%

? Złożoność 3%

Stabilność polityczna (19,5%):

? Rządy i stabilność 10%

? Praworządność 2%

? Stabilność regulacyjna 7,5%

Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej (12%):

? Przejrzystość/korupcja 5%

? Ułatwienia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 7%

Udział prywatny (17%):

? Wsparcie ze strony państwa 5%

? Nakłady brutto na środki trwałe 2%

? Inwestycje prywatne 10%

Wyniki w pierwszej dziesiątce krajów zostały wskazane poniżej:

Inspiratia - Od 2010 roku Inspiratia jest wiodącym i zaufanym źródłem globalnych danych, analiz, wiadomości i wydarzeń dla sektora energii odnawialnej i infrastruktury. Oferowane przez Inspiratia dalekosiężne i dogłębne analizy rynków, śledzenie kluczowych trendów i dynamiki branży są doceniane przez wiodących praktyków na całym świecie, w tym czołowych deweloperów, banki, inwestorów, fundusze infrastrukturalne i doradców oraz nowych uczestników rynku, takich jak spółki i dostawcy technologii.

Inspiratia opracowuje codzienne serwisy informacyjne i analityczne zarówno dla rynku infrastruktury, jak i energii odnawialnej. Inspiratia posiada dedykowany zespół analityków, którzy prowadzą badania i analizy na indywidualne zamówienie, w tym udzielają wsparcia transakcyjnego na rzecz globalnej bazy klientów. Opracowywane przez Inspiratia treści komercyjne, finansowe i ekonomiczne są uzupełniane przez globalny program briefingów, dyskusji przy okrągłym stole, webinarów i konferencji, prowadzonych przez naszych ekspertów branżowych.

CMS jest międzynarodową kancelarią prawniczą świadczącą kompleksowe usługi doradztwa prawnego i podatkowego na rzecz przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz organów administracji. Jesteśmy jedną z największych i najbardziej doświadczonych międzynarodowych kancelarii w Polsce – działamy na polskim rynku od ponad 20 lat. W biurach CMS w Warszawie i Poznaniu pracuje ponad 170 prawników, którzy doradzają klientom działającym we wszystkich kluczowych sektorach gospodarki. Więcej informacji: cms.law

Niemcy, Niderlandy i Singapur to trzy najatrakcyjniejsze rynki geograficzne dla inwestycji infrastrukturalnych – wynika z raportu „Bridging Continents. Infrastructure Index 2019" przygotowanego przez międzynarodową kancelarię prawniczą CMS we współpracy z firmą analityczną Inspiratia. W czołówce rankingu Infrastructure Index 2019 przeważają kraje europejskie, których aż 6 znalazło się w pierwszej 10-tce (obok Niemiec i Niderlandów, jeszcze Norwegia, Finlandia, Wielka Brytania oraz Belgia). Polska uznana została za najatrakcyjniejszy rynek w Europie Środkowo-Wschodniej, zajmując jednocześnie 10 miejsce w zestawieniu dla rynków europejskich i 19 pozycję w rankingu globalnym. Polska jako jedyny kraj środkowo-europejski zakwalifikowała się do pierwszej 20-tki zestawienia globalnego „Infrastructure Index 2019".

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
W sądzie i w urzędzie
Pierwsza skarga następcy Ziobry. Zarzuca sądowi "bezduszny formalizm"
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości