Umowa inwestycyjna przewiduje przejęcie 45% udziałów Tarnobrzeskich Wodociągów sp. z o.o przez Fundusz Inwestycji Samorządowych. Pozyskane w ten sposób środki mają być przeznaczone na dalsze inwestycje miejskie.

Fundusz Inwestycji Samorządowych działa w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju w celu wspierania inwestycji samorządowych. Fundusz jest inwestorem kapitałowym w spółkach komunalnych, w szczególności realizujących zadania użyteczności publicznej oraz samorządów w zakresie utrzymania i rozwoju infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, transportowej (drogi, ulice, mosty), i społecznej oraz gospodarki odpadami, transportu zbiorowego, ciepłownictwa, a także ochrony zdrowia.

„To już druga transakcja w segmencie wodno-kanalizacyjnym przy jakiej mieliśmy przyjemność pracować w tym miesiącu. Sprzedaż części udziałów w spółkach miejskich pozwala gminom uzyskać dodatkowe środki na prowadzenie inwestycji, a jednocześnie umożliwia zachowanie kontroli nad działalnością spółki, która na określonych warunkach i w uzgodnionym horyzoncie czasowym wróci w całości do miasta. Jest to więc bardzo korzystne rozwiązanie w sytuacji ograniczonych budżetów, jakimi dysponują obecnie samorządy" – podkreśla Marcin Bejm, partner stojący na czele zespołu infrastruktury i finansowania projektów w kancelarii CMS.

Zakres prac zespołu ds. infrastruktury i finansowania projektów kancelarii CMS obejmował kompleksowe doradztwo w procesie nabycia pakietów spółki wodociągowej, poczynając od przeprowadzenia badania prawnego, poprzez negocjacje umowy inwestycyjnej oraz umowy sprzedaży udziałów, aż po opracowanie zasad zwrotnego nabycia udziałów przez Tarnobrzeskie Wodociągi od Funduszu Inwestycji Samorządowych.

Przy transakcji doradzał zespół CMS pod kierownictwem Marcina Bejma, przy wsparciu Mikołaja Markiewicza, starszego prawnika, i Piotra Gałązki, associate, z warszawskiego zespołu infrastruktury i finansowania projektów.