Sieć Global Compact skupia ponad 10 tys. największych firm oraz 3 tys. instytucji ze 166 krajów z całego świata, reprezentujących prawie każdy sektor biznesu, które wspólnie z rządami oraz instytucjami naukowymi tworzą strategie i działania w oparciu o dziesięć uniwersalnych zasad dotyczących praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska, przeciwdziałania korupcji oraz podejmowania działań pomagających osiągnąć cele społeczne stanowiące realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

- Zrównoważony rozwój nigdy nie był jeszcze tak ważny jak obecnie. Zostało zaledwie 10 lat na wdrożenie Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) ustanowionych dla świata przez ONZ. Nie ma wątpliwości, że w drodze do ich wypełnienia potrzebne jest silne zaangażowanie biznesu. Nie można dziś mówić o ochronie środowiska bądź wprowadzaniu nowych polityk energetycznych bez włączenia tego sektora do dyskusji. Wspólne cele różnorodnych instytucji i grup społecznych tj. dbanie o zrównoważony rozwój gospodarki, walka z korupcją, ochrona środowiska oraz zapewnienie inkluzji społecznej przyczyniły się do powstania Inicjatywy ONZ mogącej pośredniczyć pomiędzy różnorodnymi aktorami w celu osiągnięcia powyższych celów. UN Global Compact to inicjatywa wspierająca i umożliwiająca partnerstwo pomiędzy rządami, społeczeństwem obywatelskim, pracodawcami a ONZ - komentuje KKLW.

Na poziomie krajowym Global Compact Network Poland wypełnia Cele (SDGs) poprzez tworzenie i rozwijanie szczegółowych programów, dostosowanych do wymagań i problemów w formie partnerstwa pomiędzy sektorem prywatnym, przedstawicielami administracji rządowej oraz instytucji naukowych - dodaje kancelaria.

Cele Zrównoważonego Rozwoju wyznaczają kierunki, w których powinien rozwijać się biznes. Dlatego dołączenie do programu Global Compact UN „SDG11 – Zrównoważone miasta" jest naturalną konsekwencją wieloletnich działań i podjętych decyzji przez kancelarię KKLW Wierzbicki i Wspólnicy Sp. k., a także wyrazem chęci dalszego uskuteczniania wprowadzania właściwych zmian.

- Ponad połowa światowej populacji żyje w miastach – 3,5 miliarda osób. W Polsce obecnie liczba ta wynosi 23,1 mln osób, czyli ok. 60%. Miasta to centra innowacji i rozwoju, w ramach których kumuluje się kapitał ludzki i społeczny. Istnieje jednak wiele wyzwań, którym musimy sprostać, by miasta wciąż tworzyły miejsca pracy i budowały dobrobyt, a przy tym nie nadwerężały dostępnych gruntów i zasobów. Do powszechnych miejskich wyzwań należą przeludnienie, brak środków by zapewnić podstawowe usługi, niedobór mieszkań oraz pogarszająca się infrastruktura. Aby przeciwdziałać tym problemom Global Compact Network Poland stworzył w 2015 roku Program SDG 11 – Zrównoważone miasta, który będzie prowadzony, podobnie jak wdrożenie SDG do 2030 roku - pisze KKLW.

Jedną z pierwszych inicjatyw działalności kancelarii KKLW w ramach współpracy z Global Compact Network Poland  będzie wsparcie przedsiębiorców i rolników w zakresie zrównoważonego wykorzystanie wody w ich działalności, w tym „wody szarej" oraz wsparcie w rozwoju instalacji MEW.