Mecenas Bilski zajmuje stanowisko counsela i odpowiada za praktykę bankowości, finansów i nowych technologii. Specjalizuje się w prawie bankowym i prawie finansowym. Obsługiwał transakcje na rynkach kapitałowych (sekurytyzacje, emisje i oferty publiczne akcji, obligacji). Doradzał w kwestiach regulacji finansowych, w tym dyrektyw unijnych. Pracował też dla branży FinTech i zajmował się innowacyjnymi usługami finansowymi (m.in. rejestracją AISP).

Wcześniej w Alior Banku kierował Działem Obsługi Prawnej Biznesu, odpowiadając za kwestie prawne dotyczące bankowości inwestycyjnej i korporacyjnej oraz informatyzacji, w tym innowacji. Przedtem był głównym prawnikiem (General Counsel) w Ramp Network, firmie z sektora FinTech, która zajmuje się również technologią blockchain. Poprzednio pracował w praktyce bankowości i finansów w międzynarodowych kancelariach prawnych – Hogan Lovells, a wcześniej – Clifford Chance. Przed zatrudnieniem w kancelariach pracował w sektorze bankowym – w PKO BP jako prawnik odpowiedzialny za biuro maklerskie, a wcześniej w ING w ramach departamentu Private Banking.

Jest radcą prawnym, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim.