To pierwsza w Europie Środkowej emisja obligacji korporacyjnych powiązanych z ratingiem MSCI ESG, w której stopa oprocentowania oparta jest na niezależnej ocenie ratingowej uwzględniającej kryteria ESG (ochrona środowiska, odpowiedzialność społeczna, ład korporacyjny). Wpływy z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie niektórych projektów kapitałowych podjętych w celu realizacji strategii osiągnięcia neutralności emisyjnej przez koncern do roku 2050.

W skład zespołu pracującego nad transakcją weszli: Grzegorz Namiotkiewicz (Partner współkierujący Departamentem Bankowości i Finansów w Warszawie), Aleksandra Rudzińska (Senior Associate) oraz Zuzanna Bartczak.