Prawnicy Hogan Lovells doradzali spółce PKP Energetyka przy niepublicznej emisji zabezpieczonych obligacji średnioterminowych w ramach programu emisji do maksymalnej kwoty 500.000.000 złotych.

Zespół Departamentu Bankowości i Finansowania Projektów Infrastrukturalnych opracował  zarówno dokumentację dotyczącą finansowania transakcji jak i strukturę finansowania, która przewiduje emisję obligacji w podziale na dwie transze: inwestycyjną i obrotową. Łączny czas trwania programu emisji wyniesie 7 lat. Wszystkie obligacje zostaną objęte przez ING Bank Śląski S.A. oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Celem emisji jest współfinansowanie nakładów związanych z realizacją przedsięwzięcia modernizacji linii kolejowych, polegającego na modernizacji i budowie nowych układów zasilania sieci trakcyjnej o łącznej kwocie nakładów inwestycyjnych wynoszących ok. 1.1 mld złotych, ponoszonych w latach 2013-2016 (tzw. Projekt Muza) oraz finansowanie bieżących potrzeb emitenta.

Doradcami spółki w tej transakcji byli Rafał Grochowski – partner kierujący Departamentem Bankowości i Finansowania Projektów Infrastrukturalnych oraz Paweł Wasiel.