Kancelaria Weil, Gotshal & Manges była doradcą prawnym Alior Banku S.A., który zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pod koniec 2012 roku, w zakresie prawa polskiego, angielskiego i amerykańskiego w związku z ofertą akcji nowej emisji tej spółki w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu (tzw. ABB – accelerated book building).

Emisja dotyczyła 6.358.296 nowych akcji Alior Banku S.A. i była skierowana do polskich i międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych. Ostateczna cena za akcje Alior Banku S.A. została ustalona w dniu 6 grudnia br. na 73 złote za akcję. Oznacza to, że wartość transakcji wyniosła około 464,2 mln złotych (około 110 mln euro/151 mln dolarów). Zamknięta w dniu dzisiejszym transakcji była największą w historii polskiego rynku kapitałowego ofertą akcji nowej emisji w trybie ABB. Wszystkie wyemitowane akcje Alior Banku S.A. zostaną wprowadzone do obrotu na GPW.

Ze strony warszawskiego biura Weil transakcję prowadzili partnerzy z praktyki rynków kapitałowych Marcin Chyliński i Anna Frankowska oraz starszy prawnik Ewa Bober. Asystowali im prawnicy Filip Leśniak, Marcin Płonka i Kamil Kozłowski. Partnerzy londyńskiego biura Weil David Meredith i Peter King doradzali w zakresie prawa amerykańskiego i angielskiego.

Weil doradzał Alior Bankowi S.A.we wszystkich aspektach opracowania struktury transakcji oraz jej przeprowadzenia, w tym przy negocjowaniu umów zawieranych na potrzeby transakcji oraz w zakresie kwestii regulacyjnych.

Jesteśmy dumni, że już po raz kolejny, po przeprowadzeniu pierwszej oferty publicznej Alior Banku S.A. w 2012 roku, bank ten zaufał kancelarii Weil i powierzył jej doradztwo przy tak ambitnej, wymagającej i zarazem rekordowej na polskim rynku transakcji – skomentował Marcin Chyliński.

Warszawskie biuro Weil od wielu lat doradza przy najważniejszych, największych i najbardziej skomplikowanych transakcjach, w tym przy największej w historii Polski pierwszej ofercie publicznej (PZU) oraz wtórnej ofercie publicznej (BZ WBK), a także przy największych na GPW pierwszych ofertach publicznych prywatnych spółek, polskiej – Alior Bank, i zagranicznej – New World Resources. Kolejna tego typu transakcja ugruntowuje naszą pozycję jako bezapelacyjnego lidera w Polsce w transakcjach na rynkach kapitałowych – dodała Anna Frankowska.