Kancelaria Tatar i Wspólnicy była doradcą prawnym w realizacji wezwania na sprzedaż akcji spółki Lentex S.A. z siedzibą w Lublińcu („Spółka"), będącej producentem elastycznych wykładzin mieszkaniowych, obiektowych i sportowych z PVC oraz wiodącym na rynku polskim producentem włóknin. Podmiotem wzywającym i nabywającym akcje w wezwaniu była sama Spółka, a pośredniczącą firmą inwestycyjną Trigon Dom Maklerski S.A. Wezwanie było elementem realizacji planu skupu akcji własnych Spółki.

W ramach transakcji zawartej w wyniku ogłoszonego wezwania Spółka nabyła 6.000.000 akcji własnych i przekroczyła próg 10 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Wartość transakcji to 58,5 mln złotych.

Doradztwo kancelarii Tatar i Wspólnicy objęło m.in. przygotowanie treści wezwania oraz dokumentów transakcyjnych, nadzór nad formalno-prawnymi aspektami realizacji procedury wezwania i przeprowadzenia transakcji, a także doradztwo w zakresie obowiązków informacyjnych.