W ramach usług prawnych świadczonych przez KKLW, Jacek Kosiński, partner kancelarii, wniósł odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące czynności prowadzonych przez Miasto Łódź. Zarzuty stawiane przez KKLW zostały, w trakcie rozprawy arbitrażowej, co do istoty uznane przez Miasto.

Dzięki temu będzie można rozpocząć kolejny etap projektu, czyli wielostronne negocjacje obejmujące kwestie ekonomiczne, prawne i techniczne.