"Nasi klienci w coraz większym stopniu angażują się w duże transakcje o zasięgu krajowym i międzynarodowym", mówi Marcin Studniarek, który w biurze w Warszawie kieruje zespołem fuzji i przejęć oraz rynków kapitałowych. „Trzej nowozatrudnieni prawnicy to uznani specjaliści.  Mają szerokie doświadczenie nie tylko w dziedzinie transakcji fuzji i przejęć, ale również w dziedzinie rynków kapitałowych, funduszy private equity oraz zamówień publicznych, w tym w szczególności w sektorze energetycznym, przemyśle lotniczym i obronnym. Jesteśmy przekonani, że dzięki wyjątkowemu połączeniu specjalizacji, będziemy mogli zapewnić naszym klientom w Polsce najwyższą jakość usług w coraz bardziej złożonych projektach."

Piotr M. Szelenbaum

specjalizuje się w prawie spółek, w szczególności w zagadnieniach związanych z rynkami kapitałowymi oraz transakcjami typu M&A. Przed rozpoczęciem współpracy z White & Case był lokalnym partnerem w Greenberg Traurig oraz Dewey & LeBoeuf. Oprócz transakcji zrealizowanych w ramach praktyki fuzji i przejęć (M&A), Piotr M. Szelenbaum ma bogate doświadczenie w sektorze rynków kapitałowych, które zdobywał reprezentując m.in. następujących klientów: Skarb Państwa w wartej 5,4 miliarda złotych pierwszej ofercie publicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, BRE Bank S.A. przy emisji jego praw do akcji o wartości 2 miliardów złotych oraz Telekomunikację Polską S.A. na wielu etapach ofert akcji tej spółki, w tym jej sprzedaży konsorcjum utworzonemu przez France Telecom. Reprezentował międzynarodowe holdingi energetyczne w proponowanym nabyciu od Skarbu Państwa w drodze prywatyzacji akcji spółki ENEA S.A., doradzał kilku funduszom private equity w związku z prowadzonymi przez nie inwestycjami oraz transakcjami fuzji i przejęć, doradzał polskim spółkom w obrocie przed próbami ich wrogiego przejęcia, jak również reprezentował różne instytucje finansowe w ramach projektów M&A.

Maciej Zalewski

kierował ostatnio praktyką sektora lotniczego i obronnego w warszawskim biurze Greenberg Traurig, a wcześniej Dewey & LeBoeuf.  Maciej Zalewski ma również szerokie doświadczenie w dziedzinie fuzji i przejęć, finansowaniu projektów, zamówieniach oraz postępowaniach arbitrażowych. Świadczył pomoc prawną przy znaczących projektach offsetowych, programach współpracy przemysłowej oraz złożonych transakcjach w sektorze IT. Doradza m.in.: Lockheed Martin przy programie offsetowym związanym z zakupem przez Polskę samolotów wielozadaniowych F-16. Doradzał także funduszowi private equity (m.in.: w związku z inwestycją kapitałową w NFI EMPIK Media & Fashion S.A. wraz z Eastbridge) oraz wielu innym funduszom private equity. Doradzał także Telekomunikacji Polskiej S.A. (France Telecom Group) w związku ze znaczącym postępowaniem arbitrażowym, jak również przy ofertach emisji obligacji na rynkach międzynarodowych.

Daniel Kaczorowski

, przed rozpoczęciem współpracy z White & Case, był partnerem lokalnym w Dewey & LeBoeuf, a ostatnio Greenberg Traurig, gdzie zdobywał doświadczenie w dziedzinie fuzji i przejęć oraz prawie spółek, prawie papierów wartościowych i zagadnieniach związanych z rynkiem kapitałowym. Ostatnio Daniel Kaczorowski reprezentował m.in.: Polenergia S.A. przy transakcji nabycia akcji Polish Energy Partners S.A., Spartan Capital Holdings przy wartej 18,1 miliarda złotych transakcji nabycia Polkomtela oraz Investors Holding przy transakcji nabycia 100% akcji w DWS Polska TFI. Regularnie doradzał przy największych transakcjach na polskich rynkach kapitałowych, takich jak pierwsza oferta publiczna Cyfrowego Polsatu S.A. oraz Kulczyk Oil Ventures.