Sunex SA, spółka notowana od roku 2011 na Rynku NewConnect, zadebiutowała na głównym parkiecie warszawskiego rynku w dniu 30 lipca 2015 r.

Spółka jest producentem kolektorów solarnych, pomp ciepła i innych urządzeń wykorzystywanych w instalacjach wykorzystujących odnawialne źródła energii.

W ramach projektu kancelaria sporządziła prospekt emisyjny, który w dniu 10 lipca 2015 r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jako główny doradca procesu całościowo odpowiadała za jego planowanie i realizację. Prawnicy kancelarii świadczyli również powiązane usługi doradztwa prawnego i korporacyjnego.

Zespół doradczy po stronie kancelarii tworzyli radcowie prawni Marek Tatar, Rafał Białka i Krzysztof Flak.

Firmą inwestycyjną pośredniczącą w złożeniu wniosku o zatwierdzenie prospektu i zaangażowaną w projekt był Dom Maklerski BOŚ SA.