Perspektywa na przyszłość okręgów wyborczych

Zmiany w okręgach wyborczych przeprowadzone przez komisarzy wyborczych wywołały w niektórych miastach i powiatach kontrowersje. Czy radom i sejmikom należy przywrócić kompetencje do dokonywania takich zmian?

Publikacja: 20.02.2024 02:00

Perspektywa na przyszłość okręgów wyborczych

Foto: Fotorzepa/ Robert Gardziński

Jedną z konsekwencji wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. poz. 130 z późn. zm.) było przyznanie kompetencji do dokonywania podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze komisarzom wyborczym. Wcześniej kompetencja ta przysługiwała organom stanowiącym jednostek samorządu terytorialnego. Intencją ustawodawcy było zapobieżenie zjawisku gerrymanderingu w wyborach samorządowych, czyli manipulowaniu przebiegiem granic okręgów wyborczych, najczęściej w celu uzyskania korzystnego wyniku przez partię mającą wpływ na kształtowanie ordynacji wyborczej. Przyjęto założenie, że powierzenie tej kompetencji niezależnemu od samorządu terytorialnego komisarzowi wyborczemu wyeliminuje lub ograniczy skalę kontrowersji. Jednakże np. sprawa podziału na okręgi wyborcze m.st. Warszawy pokazuje, że kontrowersji nie udało się skutecznie wyeliminować. Wiele wskazuje na to, że model przyjęty przez ustawodawcę w 2018 r. trudno uznać za dobre rozwiązanie. Za przywróceniem kompetencji do ustalania okręgów wyborczych w wyborach samorządowych organom stanowiącym j.s.t. przemawia kilka istotnych argumentów.

Pozostało 86% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Sądy i trybunały
Wymiana prezesów sądów na Śląsku i w Zagłębiu. Nie wszędzie Bodnar dostał zgodę
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego