Zmiany geodezyjne zdarzają się rzadko, jednak dochodzi do nich – w tym na etapie projektowym lub już w trakcie trwania postępowania – w zakresie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Pojawia się wtedy pytanie, jak okoliczność tę przedstawić.

Na wniosek właściciela