Rozporządzenia te wywołały kontrowersje już na etapie projektów i sprzeciw samorządów prawniczych. Nie tylko dlatego, że ustaliły wynagrodzenie za reprezentację nieletniego z urzędu w sprawie o demoralizację na poziomie 60 zł (adwokaci wskazują, że nie wystarcza to nawet na pokrycie kosztów sprawy – jak znaczki i parking). W sprawach o czyn karalny jest nieco lepiej, gdyż pełnomocnik z urzędu otrzyma 180 zł – co jednak też nie oddaje nakładu pracy.

Za reprezentację z wyboru stawki są dwa razy wyższe. Adwokaci wskazują, że jest to sprzeczne z orzeczeniem TK z kwietnia 2020 r., które uznało takie różnicowanie za sprzeczne z konstytucją.

Przemysław Rosati, prezes NRA, poinformował nas, że MS nie zwróciło się do Naczelnej Rady Adwokackiej o zaopiniowanie projektów zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie – Prawo o adwokaturze.

Czytaj więcej

Nowe stawki dla prawników. Resort Ziobry przedstawił swoje propozycje

– Rozporządzenia są więc niezgodne z prawem. Przekazano nam ich projekty jedynie w trybie konsultacji publicznych – mówi Przemysław Rosati. – Te zaś określa regulamin pracy Rady Ministrów, który jest źródłem prawa wewnętrznie obowiązującego, i wiąże tylko jednostki organizacyjnie podległe organowi wydającemu.

Podstawa prawna: rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 24 sierpnia 2022 r. (DzU z 29 sierpnia 2022 poz. 103–105 oraz 113)