Czy prawo nadąża za nowymi technologiami?

Oczywiście, że nie. Prawo ma zawsze taka cechę, że idzie za technologią pół kroku wstecz. Te pół kroku 10 lat temu, to było po prostu trochę później. Dziś oznacza to, że cześć rozwiązań może pojawić się i zniknąć zanim zaczniemy je regulować.

Druga sprawa, to wielki wpływ technologii na nasz świat. To nasze codzienne życie.

Nowe technologie to też nowe zagrożenia i problemy. na co powinni uważać przedsiębiorcy i konsumenci?

Olbrzymim zagrożeniem jest to, że tracimy własność i nadzór nad własnymi zasobami. Musimy pogodzić się z tym, że nasze dane, wartość naszego przedsiębiorstwa w chmurze jest pod kontrolą innych podmiotów. To samo jest z prywatnością. Ludzie chcą dzielić się danymi.

Jakie są największe problemy dla prawnika przy tego rodzaju doradztwie?

W chmurach nie ma negocjacji umów, tam są raczej polityki zarządzania usługami chmurowymi. Najwięksi producenci nie pozwalają negocjować.

Prawnik już nie jest typowym doradcą, który ocenia umowę. Musi sprawdzać, czy klient może wejść w dany układ i pilnować zmian. Dla nowych technologii charakterystyczna jest ciągła modyfikacja. Duże firmy praktycznie codziennie zmieniają aplikacje, a kilka razy do roku zmieniają warunki umów. Musimy to cały czas śledzić i przestrzegać klientów.

Maruta w #RZECZoPRAWIE

">